Månedens klumme – september 2021

Hvad i alverden er erhvervsfremme?

Når først man har lært at cykle, køre bil eller noget helt tredje, er det nemt at glemme tiden før man havde tillært sig evnen. Ligeledes er det med viden – man tænker sjældent på tiden inden man lærte noget specifikt.

For os, der arbejder med erhvervsfremme, eller måske mere sigende erhvervsservice og erhvervsudvikling, gælder det samme. Vi glemmer måske at ikke alle, nødvendigvis ved præcis hvad det indebærer og hvilken forskel det gør. Det som fylder alt hos os, fylder kun en lille del hos andre. Men faktum er, at resultatet betyder rigtigt meget – for os alle!

I Business Faxe oplever vi indimellem beslutningstagere, virksomheder og iværksættere, der ikke ved hvilken afgørende værdi erhvervsfremme bibringer den enkelte. Nemlig vækst og udvikling for virksomhederne og dermed en velfærd for os alle.

Hvad er erhvervsfremme så? Hvad er det, der tilbydes? Hvad er det for en værdi, der bibringes helt konkret?

I Business Faxe er vi så privilegerede, at det netop er erhvervslivet, der har sat os i verden med det formål, at inspirere til og understøtte vækst og udvikling. Faxe Kommune har hyret os til netop at hjælpe med det, som en del af indsatsen for et godt lokalsamfund.

Så det gør vi. Vi hjælper iværksættere i gang, virksomheder videre og forsøger at skabe de bedst mulige rammevilkår for netop det. Vi påvirker beslutningstagerne, er bindeleddet til Kommunens services, skaber kontakten til erhvervsfremmesystemet i form af blandt andet Erhvervshusene og sætter virksomheder i spil for hinanden.

Vi har også vores egen Rådgiverkorps, bestående af blandt andet lokale virksomheder og ildsjæle. Vi har i det hele taget samarbejdspartnere, der kan sættes i spil for netop de behov den enkelte virksomhed har. Det er bare om at lære os og hinanden at kende, for det er i samarbejdet, at vi står stærkest.

Vores rolle er at have relationen til de lokale virksomheder, forstå både deres udfordringer og deres muligheder. Vi har kendskabet til og indsigten i de rammevilkår, der er for erhvervslivets udvikling.

Business Faxe er erhvervslivets og kommunens naturlige omdrejningspunkt for samarbejdet om vækst og udvikling, så Faxe kommune bliver blandt de mest attraktive steder at drive virksomhed. Vækst og udvikling skabes i synergi mellem både erhvervslivet, kulturlivet, bosætningen, turismen, uddannelserne og de rammevilkår, der sættes for os alle.

Tag fat i os, byd os indenfor og gør under alle omstændigheder dig selv den tjeneste, at følge med i vores nyhedsbrev og på de sociale medier. Vi vil bestræbe os på i fremtiden at besøge flere virksomheder og kommunikere mere om vore konkrete tilbud, projekter, initiativer og resultaler.

Lad os sammen skabe lokal vækst og udvikling til gavn for os alle!

Erhvervsdirektør
Tomas Legarth

Tags: