Månedens klumme – november 2021

I dag er det valgdag!

Heldigvis er de fleste er klar over, at deres kryds til kommunevalget gør en forskel for vores fantastiske lokalområde. Det er her man har indflydelse på de helt nære ting. Hvordan velfærden skal fordeles, men også hvordan velfærden skal sikres.

Småbørnsforældre, stemmer nok for bedre nominering i institutionerne, pensionisterne for bedre ældrepleje og pendlerne for at udvikle infrastrukturen og den offentlige transport. Men for at vi kan få alt den velfærd, skal der investeres i en fokuseret indsats for uddannelse, bosætning og erhvervsliv, for at vi kan få flere skatteborgere og færre på overførselsindkomst.

For at sætte fokus på erhvervslivet og vigtigheden heraf, afholdt Business Faxe for et par uger siden en erhvervspolitisk valgcafé, hvor vi spurgte kandidaterne fra de forskellige partier om deres ambitioner og holdninger til erhvervslivets udvikling. (Gik du glip af det, kan du se deres svar på businessfaxe.dk.) Efterfølgende drøftede vi de to altoverskyggende potentialer, som vi har i vores fantastiske lokalområde, nemlig turismen og oplevelsesøkonomien samt erhvervsområdet ved motorvejen i Rønnede.

Erhvervsområdet er allerede et infrastrukturelt knudepunkt for trafikken fra Centraleuropa til Skandinavien og resten af Danmark, men når Femernforbindelsen og motorvejen over Næstved til Slagelse bliver en realitet, er potentialerne enorme. Her har virksomhederne blandt andet et rekrutteringsgrundlag på niveau med Køges og dobbelt så stort som det er i eksempelvis Næstved.
Der var blandt deltagerne i drøftelserne bred enighed om at der skal tænkes stort samt at udviklingen af området og positioneringen heraf, skal i gang i god tid, så vi kan tiltrække investeringer, virksomheder og arbejdspladser.

For så vidt angår turisme og oplevelsesøkonomi, har vi et par store åbenlyse fyrtårne i Skovtårnet og Feddet Strand Resort, men både området om Faxe Bugt fra Stevns klint til Møns klint med Faxe Ladeplads lige i midten og skovbæltet fra Faxe Ladeplads tværs over Sjælland til Karrebæksminde rummer store potentialer for udvikling af turismen og oplevelsesøkonomien.
Det blev udtrykt blandt deltagerne, at der er et behov for en turismestrategi, så retningen sættes og en indsats for tiltrækning af investeringer, virksomheder og turister kan komme ordentlig i gang.

Intet kommer dog af ord alene, og der var heldigvis også enighed om, at det kræver ressourcer og at der allerede nu skal der ”boots on the ground”.
I Business Faxe er vi fantastisk glade for de gode inputs og politikernes velvilje. Vi glæder os over at det går godt og at der er kommet fokus på de rigtige ting. Nu håber vi bare, at det fortsat bakkes op af økonomi og handling. Business Faxe vil i hvert tilfælde arbejde ufortrødent i den retning.

God valgdag til jer alle!

Erhvervsdirektør
Tomas Legarth

Tags: