Månedens klumme – marts 2021

Nu bliver turismen prioritet

Siden Faxe Kommunes Erhvervsstrategi 2019 – 2022, der specifikt nævner turisme som et erhvervsmæssigt potentiale, udkom, har Business Faxe arbejdet ihærdigt på at etablere en lokal forankret turismeindsats. Det er nu for alvor lykkedes.

Faxe Kommune har nemlig besluttet at investere kr. 500.000 i turismen hvert år de næste 4 år. I Business Faxe glæder vi os over, at Faxe Kommune ser det store potentiale i turisme og samtidig rækker ud til en branche, der har været hårdt ramt. Endnu mere glæder det os at det er besluttet at forankre turismeindsatsen hos Business Faxe, for det giver god mening at indsatsen er landet her.

Turisme er et område, som vi længe har haft fokus på. Branchen har mange arbejdspladser og er et af de største potentialer vi har inden for vækst og udvikling. Et potentiale vi gerne vil give de bedste betingelser til at kunne udfolde sig. Det er det essentielt med en fast forankring og et omdrejningspunkt, der koordinerer og sikre, at potentialerne sammen optimeres og eksekveres. Hos Business Faxe er telefonen altid åben, vi holder overblikket og servicerer alle.

Turismeindsatsen vil i første omgang fokusere på Kystprojektet og projekt Rute 54 med udgangspunkt i Faxe Ladeplads og række ud til de omliggende kommuner mod nord, syd og øst, for at udfolde potentialerne her.

Kystprojektet skal udvikle, kommunikere og vedligeholde et koncept og brand i det kystnære område om Faxe bugt fra klint til klint, som taler til turisterne og som erhvervslivet kan se sig ind i og udvikle sig på baggrund af. Tilsvarende skal projekt Rute 54 udvikle, kommunikere og vedligeholde et koncept og brand i områderne langs ruten fra Faxe ladeplads til Karrebæksminde.

Business Faxe har ansat flere ressourcer for at kunne løfte opgaven. I sommers ansatte vi Anette Maria Syska, som projektleder på Kystprojektet, hun vil nu også være omdrejningspunktet for projekt Rute 54. Vores nye erhvervskonsulent Kenneth Gyde Poulsen vil være omdrejningspunkt for den generelle turismeindsats og desuden være involveret i både Kystprojektet og projekt Rute 54.

Turismeindsatsen er kompleks. Der er de konkrete udviklingsprojekter, men der er også alle de virksomheder, der ikke falder ind under et bestemt projekt. Turisme er en sammensat branche, som i særlig høj grad har gavn af en koordineret indsats, der kan se på tværs af de forskellige elementer og initiativer. Det kræver indblik i både det potentiale og de udfordringer som turisterhvervet har. Det er vores kerneopgave at forstå, kende og have relationer til erhvervslivet lokalt, inklusiv hele turismens aktører.

Vi glæder os til at fortælle meget mere om de to konkrete projekter og ikke mindst til at have endnu flere ressourcer at sætte i spil til gavn for den lokale vækst og udvikling. Turismeindsatsen er under stadig udvikling og lige nu glæder vi os over at der er fokus på området, fordi det betyder at potentialerne kan udfoldes. Vi håber at alle vil spille med, så succesen kan blive størst mulig.

Erhvervsdirektør
Tomas Legarth

Tags: