Månedens klumme – Maj

Månedens klumme – Maj

Hvad har vi indtil videre lært af denne krise?

Vi er fuld i gang med fase 2 af genåbningen af Danmark og hos Business Faxe synes vi at en lille delkonklusion af situationen vil være på sin plads. Nedlukningen af Danmark den 11. marts var noget ingen af os havde prøvet. Alt var uvist og rigtig mange virksomheder stod pludselig over for hidtil usete udfordringer. Hos Business Faxe betød det at vi fik mere travlt end sædvanligt, virksomhederne stod i kø for råd og vejledning, ligesom beslutningstagerne skulle påvirkes og inspireres i forhold til handling og initiativer. Business Faxe gennemførte også en stor undersøgelse blandt de lokale virksomheder, der med alt tydelighed viste et markant behov for akut hjælp, men også et behov for langsigtede initiativer, for at kunne redde det lokale erhvervsliv og sikrer en fremtidig vækst og udvikling.

En del af konklusionen er at vi som samfund trods alt har et godt beredskab, også med hensyn til erhvervslivet. Heldigvis nåede den sidste erhvervsreform at komme på plads, før der for alvor blev brug for systemet. I samme ombæring er det også blevet klart at vi som samfund og erhvervsliv ikke kan nøjes med en central erhvervsfremmebestyrelse og fem store erhvervshuse. De lokale erhvervsorganisationen er afgørende og nødvendige, både som fyrtårne og den direkte kontakt. Hos Business Faxe har vi, som nævnt, haft travlt alle ugens dage og med de få ressourcer vi har, er det en fornøjelse at kunne konstatere, at vores samarbejde med erhvervshusene har fungeret upåklageligt. Erhvervshusene har også i døgndrift haft eksperter siddende, som vi har kunnet trække på og henvise virksomheder til. Business Faxe har fået mange positive tilbagemeldinger og tilkendegivelser fra taknemmelige og tilfredse virksomheder.

Business Faxes undersøgelse viste også at en hel del virksomheder selv, eller med hjælp fra erhvervsorganisationerne og andre rådgivere, har fået søgt forskellige hjælpepakker og -ordninger, men at der fortsat er behov for støtte, rådgivning og vejledning i forhold til at få overblik. Der er desuden et stort behov for, at yderligere hjælp og initiativer. Virksomhederne opfordrede de lokale erhvervsorganisationer til, her og nu, at varetage deres interesser overfor beslutningstagerne, specielt Kommunen, noget som Business Faxe fra starten af har prioriteret højt.

Når vi nu laver en form for delkonklusion, indebærer det også en form for evaluering af præstationen i en krisesituation. Hvad synes de lokale virksomheder pt om deres kommune, nu hvor de virkelig har haft brug for vejledning og overblik? Det er et relevant spørgsmål af flere grunde. Snart sender DI deres årlige spørgeskema ud til landets virksomheder, hvor de på mange forskellige parameter spørger ind til kommunernes erhvervsvenlighed. Sidste år fik Faxe Kommune en bundplacering. Hovedårsagen til den store tilbagegang skal findes i de adspurgte virksomheders overordnede vurdering af Kommunens erhvervsvenlighed, der tæller 1/3 i den samlede placering, men Faxe Kommune scorede desværre også lavt på mange relevante parameter.

I Business Faxe mener vi, at nøglen til succes er tættere samarbejde, større transparens og mere involvering, hvis vi i fællesskab skal lykkes med at styrke det lokale erhvervsklima og dermed styrke vækst og udvikling lokalt. Faxe Kommunes Erhvervsstrategi har alle de rigtige fokusområder og intentioner. En ting der mangler, som kun virksomheder kan give, er at vi alle begynder at tale vores lokalområde op. Vi håber at den lokale håndteringen af krisen og tydeligheden af lokal tilstedeværelse værdi har gjort virksomhederne i området mere opmærksomme på områdets potentiale og at dette vil skinne igennem til årets DI undersøgelse.

Erhvervsdirektør
Tomas Legarth

Tags: