Månedens klumme – juni 2021

Det største erhvervspotentiale

Vi har tidligere fortalt om det store uforløste potentiale, som vi har i lokalområdet på turismeområdet. Et potentiale Business Faxe igennem flere år har arbejdet på og som, der nu for alvor er ved at komme hul på. I første omgang potentialet om Faxe bugt fra Stevns klint til Møns klint samt potentialet i skovbæltet fra Faxeladeplads til Karrebæksminde.

Et erhvervspotentiale, der er endnu større og som Business Faxe har arbejdet på det seneste halvandet år, ligger faktisk i erhvervsområdet ved Rønnede langs motorvejen. Området danner ramme om et infrastrukturelt knudepunkt. Langs infrastrukturelle korridorer skaber trafikken vækst og udvikling, hvis de rette rammer udvikles. I infrastrukturelle knudepunkter mangedobles potentialet for vækst og udvikling. Et sådan attraktivt knudepunkt er Rønnede.

Med Femernforbindelsens færdiggørelse vil trafikken øges i korridoren fra Centraleuropa til Skandinavien og nye muligheder opstå. Med etableringen af en motorvejsforbindelse fra Rønnede over Næstved til Slagelse vil udviklingen på Syd- og Vestsjælland få fantastiske muligheder, når trafikken frit kan flyde fra syd mod vest og omvendt. Området om Rønnede ligger netop som infrastrukturelt knudepunkt her. Et kæmpe potentiale, som vi må og skal udvikle rammerne for.

Ikke nok med at vi er et knudepunkt, så er virksomhedernes rekrutteringsgrundlag meget højt netop her. Blandt andet grundet den korte afstand til København og andre tætbefolkede områder. Et rekrutteringsgrundlag, næsten på størrelse med det, der er i Køge. Mere end dobbelt så stort som det er i Næstved. Mere end fire gangs så stort som i Vordingborg. Og mere end seks gange så stort som i Rødby, også når den tyske side regnes med. Altså endnu et kæmpe incitament for virksomheder til at placere sig hos os.

Vi er et infrastrukturelt knudepunkt med et meget højt rekrutteringsgrundlag, men vi er også et område, hvor der er plads og mulighed for store erhvervsgrunde og -arealer, tilmed til meget konkurrencedygtige priser. Altså fire solide incitamenter for virksomheder til at placere sig hos os for vækst og udvikling. Vi skal blot sikre os, at rammerne er til stede, at man får øje på os og at der til stadighed er fokus på netop det.

Det sker naturligvis ikke fra den ene dag til den anden, det er en lang og kompliceret proces. Selvom der er et potentiale og gode betingelser for udvikling, så skal rammerne og udviklingen hjælpes på vej. Det er blandt andet det Business Faxes arbejder dedikeret på, ligesom vi har gjort det, og stadig gør det på turismeområdet, så bruger vi også energi på at gøre potentialet om Rønnede til virkelighed.

Vi har blandt andet fokus på optimerings- og udviklingsmuligheder for lokale virksomheder, der er vokset ud af deres eksisterende rammer, tiltrækning at danske virksomheder, der søger nye og stører rammer og tiltrækning af udenlandske virksomheder i samarbejde med Invest in Denmark. Faxe Kommune har netop sat Kommuneplan 2033 i høring. Sammen skal vi blandt andet også sikre os, at den giver plads og muligheder for at potentialet kan udfolde sig og at erhvervslivet kan udvikle sig, til gavn for hele lokalområdet.

Erhvervsudviklingens færdige resultat og endelige succes, er spørgsmålet om en lang og vedholdende interessevaretagelse med det overordnede mål skarpt i sigte. Noget som vi heldigvis er gode til i Business Faxe, i samarbejde med erhvervslivet, Kommunen og andre aktører. Vi glæder os til at fortælle endnu mere i takt med at potentialerne udfolder sig.

Erhvervsdirektør
Tomas Legarth

Tags: