Månedens klumme – januar 2021

Månedens klumme – januar 2021

Vi klarede Corona året 2020 og kalenderen viser nu 2021. Corona-virussen tager ikke hensyn til den gregorianske kalender, så vi vil under alle omstændigheder benytter årets første måned til at se frem ad.

Før man kan se frem, må man etablere et udgangspunkt. I Business Faxe er der fuld damp på alle turbiner og vi er også klar til at tage imod for at hjælpe det lokale erhvervsliv med muligheder og udfordringer. Det er bare at række hånden ud.

Vi er selvfølgelig udfordret på at gennemføre arrangementer og netværksaktiviteter, men vi forsøger at tænke alternativt og har desuden en række forskellige webinarer, som kan inspirere. Det er bare at klikke ind på vores hjemmeside.

Så snart restriktionerne bliver løsnet og det igen anbefales at mødes, vender vi stærkt tilbage med aktiviteter hvor vi fysisk kan være til stede og få den dimension med, der er så afgørende og vigtig for kreativitet og innovation.

Business Faxe understøtter og inspirerer til vækst og udvikling. Vi er det naturlige omdrejningspunkt for samarbejde om vækst og udvikling. Vi har relation til det lokale erhverv samt forståelse og kendskab til muligheder, udfordringer og behov.

Business Faxe har desuden indsigt i de rammevilkår og muligheder, der findes for erhvervets udvikling og vi står for Faxe Kommunens erhvervsservice og understøtter udmøntningen af Kommunens erhvervsstrategi til gavn for lokal vækst og udvikling.

Faxe Kommune har et tydeligt ønske om at understøtte det lokale erhvervsliv samt at skabe sammenhængskraft og yderligere håb for vækstudvikling. Så selvom metaltrætheden er ved at melde sig for mange, er det om at holde ud nu.

I 2021 er det Business Faxes ambition at arbejde hårdt for at fastholde det gode momentum for arbejdet med lokal vækst og udvikling, som vi er lykkedes med at opbygge. Vi har en rigtig god platform for det fortsatte arbejde, til glæde for os alle.

Vi har valgt, at de 17 verdensmål vil være en fast præmis for hele vores virke. Det giver mening og vi skal sikre os, at det lokale erhvervsliv indarbejder det i deres forretningsmodeller og tankegang, så det bliver en naturlig del og en konkurrencefordel.

Business Faxe vil i 2021 tilbyde flere kommercielle ydelser til understøttelse af arbejdet med vækst og udvikling i virksomhederne. Lige fra virksomhedsportrætter over kundeanalyser til optimeringsydelser.

Vi vil også sætte fokus på udviklingsprojekter, så som Kystprojektet, der skal udfolde de store potentialer, der er for udvikling, specielt i turisterhvervet i området om Faxe bugt fra klint til klint – det forventer vi os blandt andet rigtigt meget af.

Business Faxe har også en drøm om endnu flere medlemmerne, så vi kan tale med endnu mere vægt på vegne af erhvervslivet. Sammen står vi stærkest og når vi kan tale med en samlet stemme, kan vi rykke på flest ting. Det har aldrig været vigtigere end nu at stå sammen.

Derfor vil vi i 2021 besøge endnu flere virksomheder – vi ses derude – godt nytår!

Erhvervsdirektør
Tomas Legarth

Tags: