Månedens klumme – december 2021

Hvad giver bedst og mest værdi til det lokale erhvervsliv?

Business Faxe har selvfølgelig et godt bud på dette, men de der ved det bedst, er de lokale virksomheder. Derfor vil vi bede alle lokale erhvervsdrivende om at lade deres stemme blive hørt ved dette års Nytårskur den 27 januar 2022.

I 2022 vil Business Faxe have to store erhvervspotentialer i centrum for vores arbejde, nemlig det infrastrukturelle knudepunkt ved motorvejen i Rønnede og udfoldelse af turismepotentialet. Derudover vil Business Faxe fremadrettet, i endnu højere grad, have fokus på konkrete værdigivende projekter.

Vi vil stadig tale med en stemme på vegne af det lokale erhvervsliv, for at påvirke lokale, regionale og nationale beslutningstagere, for at skabe de bedst mulige rammevilkår at drive virksomhed i, både når det drejer sig om infrastruktur, erhvervsområder, digitalisering, skatter, sagsbehandling, støttemuligheder og andre vitale vilkår for erhvervslivet.

Business Faxe tilbyder naturligvis også stadig erhvervsservice med iværksættervejledninger, kurser, arrangementer og nyhedsformidling på vegne af Faxe Kommune og understøtter ligeledes udmøntningen af Kommunens erhvervsstrategi. Ligesom samlende aktiviteter, som netværksfacilitering, det årlige udbudsmøde og Erhvervsprisuddelingen, er naturlige tilbud.

Vigtigst af alt er dog at Business Faxe leverer det, som erhvervslivet mener giver størst værdi.
Ligesom virksomheder konstant skal overveje deres værditilbud, skal Business Faxe, som samlende erhvervsorganisation, gøre det samme. Her vil vi gerne have de lokale virksomheders input og svar på spørgsmål som; Hvad kan Business Faxe gøre for at samle erhvervslivet? Hvad ønsker erhvervslivet af en samlende erhvervsorganisation? Hvorfor skal man være medlem af Business Faxe?

For at kunne yde den bedste erhvervsservice, tilbyde de bedste tilbud og skabe mest værdi for de erhvervsdrivende, vil vi sætte stor pris på alle lokale virksomheders meninger, holdninger og forventninger til en stærk erhvervsforening. Derfor inviteres alle lokale virksomheder til den årlige Nytårskur den 27. januar. Her kan du komme og være med til at forme fremtiden.

Alle virksomheder er velkomne, uanset om man i dag er medlem af Business Faxe eller ej.
Vi har et ønske om at få italesat virksomhedernes ønsker og behov, og derfra sætte retningen for fremtidens Business Faxe.
Det kan vi selvfølgelig ikke gøre uden jeres hjælp! Så deltag endelig og vær en del af erhvervslivets fremtid.

Vel mødt!

Erhvervsdirektør
Tomas Legarth

Tags: