Månedens klumme – December

Endnu en gang nærmer vi os slutningen på et år, og det er som altid en kærkommen lejlighed til at se sig tilbage, evaluere og genkalde sig, hvad året 2020 har bragt. Ligeledes er det en god anledning til at se frem og fortælle om forventningerne og planerne for det kommende år 2021.

2020 var året, hvor vi alle skulle forholde os til Corona. Ligesom for alle andre har det også haft stor indflydelse på Business Faxes hverdag, både med hensyn til vejledning af virksomheder om diverse hjælpepakker og problematikker, hjemmearbejde, virtuelle møder, aflysninger og kreative løsninger for afholdelser af arrangementer.

Corona har betydet ekstra travlhed for Business Faxe, og det er blevet endnu mere tydeligt, hvilken forskel og hvilken værdi vi har tilført det lokale erhvervsliv – det glæder os, og har været meget bekræftende. Vi fik og har stadig travlt med at hjælpe og vejlede virksomheder, skabe overblik og sørger for at det lokale erhvervsliv er oplyste og kan virke i det omfang det er muligt.

Business Faxes samarbejde med Faxe Kommune er i 2020 for alvor blevet godt, og har aldrig været bedre. Det har en direkte indvirkning på erhvervslivet, og vi er allerede begyndt at se resultaterne. Blandt andet er Erhvervslivets ene indgang til Kommunen, Erhvervskontakten, kommet endnu tættere på virksomhederne ved helt fysisk at være flyttet ind hos Business Faxe.

Faxe Kommune har desuden bevilliget penge til et forprojekt, der skal se på at de store potentialer, der er for udvikling, specielt i turisterhvervet i området om Faxe bugt fra klint til klint – det forventer vi os meget af. Til at understøtte detailhandlen og 150-års jubilæet for Haslev som stationsby, har der været igangsat et aktivitetsprojekt, der har skabt sammenhængskraft og yderligere håb for vækstudvikling.

For at skabe kontakt mellem de store bygherrer og den lokale bygge- og anlægsbranche, blev formatet for et årligt tilbagevendende udbudsmøde endeligt fastlagt, og endda med stor succes gennemført i kombination med virtuel live-streaming. Erhvevsprisuddeling 2020 blev også gennemført på festlig vis med live-streaming, så de, der havde gjort det specielt godt i år, kunne blive fejret med maner.

I Business Faxe er vi nu 5 medarbejdere og desuden har 4 kommunale medarbejdere, foruden en hel række andre virksomhedsrettede konsulenter, fast arbejdsplads hos os. Vi er for alvor ved at være et omdrejningspunkt for lokal vækst og udvikling.

Business Faxe er også en erhvervspolitisk interesseorganisation, som arbejder på at det lokale erhvervsliv får de bedst mulige rammevilkår. Vi samarbejder om at påvirke både de nationale, regionale og lokale beslutningstagere. I år har specielt infrastrukturen haft fokus, både den digitale og fysiske. Vi har blandt andet arbejdet på Rute 54, Øst-banen og Femern korridoren.

I 2021 vil vi i Business Faxe fastholde det gode momentum for arbejdet med lokal vækst og udvikling. De 17 verdensmål bliver fremadrettet en fast præmis for hele vores virke. Vi vil desuden tilbyde kommercielle ydelser til understøttelse af arbejdet med vækst og udvikling. Vi håber på endnu flere medlemmer, så vi kan tale med endnu mere vægt på vegne af erhvervslivet. Derfor vil fokus være på endnu flere virksomhedsbesøg – vi ses derude!

Erhvervsdirektør
Tomas Legarth

Tags: