Månedens klumme – april 2021

Ambitioner om at vi sammen sikrer den positive tendens for erhvervsklimaet i Faxe kommune

I 11 år er Dansk Industri (DI) udkommet med en undersøgelse af det lokale erhvervsklima og det er efterhånden blevet den undersøgelse, som tiltrækker mest opmærksomhed rundt om i kommunerne landet over. I år er ingen undtagelse og i påsken blev DI´s årlige erhvervsklimaundersøgelses spørgeskema sendt ud til alle DI og DI lignende virksomheder.

Undersøgelsen vurderer den enkelte kommunes erhvervsklima ud fra nogle objektive kriterier og ud fra virksomhedernes besvarelser. Spørgsmålene går på virksomhedernes opfattelse af blandt andet kommunens sagsbehandling, infrastruktur, skatte- og afgiftsniveau samt dialog med erhvervslivet. Med årene er undersøgelsen blevet et vigtigt pejlemærke og især politisk bliver den brugt til at drøfte og beslutte rammevilkårene for det lokale erhvervsliv.

Undersøgelsen er derfor vigtig at besvare, hvis vi vil sikre de bedst mulige rammevilkår for lokal vækst og udvikling. Den største del af undersøgelsen er baseret på hvordan den enkelte kommune opleves og dermed ikke nødvendigvis hvordan virkeligheden egentlig er. Derfor er det ekstra vigtigt at minde om, hvordan status egentlig er for vores kommune. Det vil vi gøre i denne klumme.

I sidste års måling rykkede Faxe Kommune hele 24 pladser frem og fik en samlet placering som nummer 66 ud af 93 kommuner. Faxe Kommune rykkede endda, som den eneste kommune på Sydsjælland, i positiv retning. Det er jo en helt fantastisk fremgang, som vi skal fortsætte, så vi kan få et endnu bedre lokalt erhvervsklima. Vejen frem er at fortsætte den gode dialog som Faxe Kommune nu lægger op til.

Der er en masse at forbedre, men vi skal forbedre det som der faktisk er udfordringer med. Derfor skal vi besvare undersøgelsens spørgsmål på baggrund af hvordan situationen er i dag, og ikke på baggrund af oplevelser, der ligger flere år tilbage. I Business Faxe kan vi tydeligt mærke, at Faxe Kommune indenfor de seneste 3 år har haft et stort fokus på at forbedre vilkårene for virksomhederne. Den tendens skal vi understøtte og opmuntre til fortsættelse af.

Vi skal tale vores område op og være stolte over vores styrker, det skaber værdi for alle. En god placering i DI’s undersøgelse giver erhvervslivet medvind, både politisk og i praksis. Det betyder at vi tiltrækker flere investeringer og virksomheder udefra, som på den måde skaber bosætning og uddannelser. Alt sammen noget der er nødvendigt hvis vi vil skabe mere vækst og udvikling i vores området.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Faxe Kommune det seneste år har skabt rammerne for en bedre digitale infrastruktur, både fiber og mobilt. Byrådspolitikerne har afsat penge til den lokale fysiske infrastruktur i forbindelse med planerne om en Sjællandsk tværforbindelse. Kommunen skaber også bedre rammer for erhvervsområderne. Konkret er mulighed for skiltning blevet rigtigt gode og kan ses rund om på vore veje. Kommunen er i det hele taget begyndt at investere i de store potentialer.

Faxe Kommunens sagsbehandlingstider er blevet bedre og specielt på byggesagsområdet ligger vi stadig helt i top på landsplan, med et gennemsnit på kun 17 dage. Kommunens information til og dialog med virksomhederne bliver bedre og bedre. Det er noget vi tydeligt mærker i Business Faxe og senest har Faxe kommune også valgt, at flytte ”Erhvervskontakten”, virksomhedernes ene indgang, tættere på virksomhederne, ved at placere den fysisk hos Business Faxe.

Vi skal blive ved med at fortælle den gode historie, tale hinanden og vores område op, og række ud til dialog og samarbejde. I Business Faxe ser vi DI’s undersøgelse af lokalt erhvervsklima som et fremragende dialogværktøj mellem Kommunen og virksomhederne. Vi glæder os til at se hvordan erhvervsklimaet opfattes lokalt, når undersøgelsen udkommer i efteråret – håber alle vil spille positivt konstruktivt ind!

Erhvervsdirektør
Tomas Legarth

Tags: