Lige på falderebet af 2021 kommer der endnu en god nyhed!

Faxe Kommune har i årene 2022 til 2025 afsat i alt 1. mio. kr. årligt til udvikling af det lokale turismeerhverv og netop besluttet at udmøntningen skal ske af en turismeenhed i regi af Business Faxe. Turismeenheden skal have en dedikeret projektleder, der får til opgave at servicere netværk og aktører. Projektlederen skal samle aktører i meningsfulde klynger, udvikle og eksekvere på arrangementer og events, der går på tværs af aktører, samt at opbygge en organisation med medlemskontingenter blandt aktørerne.

Business Faxe har længe haft fokus på det store uforløste potentiale, som vi lokalt har inden for turismeerhvervet. Derfor glæder vi os meget over politikernes prioritering af området, der vil understøtte lokal vækst og udvikling. Faxe Kommune vil gerne være kendt som Danmarks nye kvalitetsdestination og for at opnå det vil man etablere en professionel organisation med en dedikeret tovholder, der har fokus på de tværgående aktiviteter og opgaver, som ikke kan udføres af de enkelte aktører alene.

Til at sætte retningen for Turismeenheden og for at sikre den bedst mulige forankring i erhvervslivet, har Business Faxe valgt at nedsætte en styregruppe af lokale toneangivende aktører på området. Styregruppen, består af Gregers Münter fra Rønnede Kro, Ivan Reedtz-Thott fra Feddet Strand Resort, Jens Risom fra Gisselfeld Kloster, Peter Gravlund fra Østsjællands Museum og Jesper Mathiesen fra Camp Adventure. Gregers Münter, der også er bestyrelsesmedlem i Business Faxe, vil agere styregruppeformand.

I Business Faxe glæder vi os over at arbejdet nu kan gå i gang med kompetente aktører til at sætte retningen.


Hvis du gerne vil have inspiration, tips, trends og følge med i turismefeltet, så tilmeld dig turismenyhedsbrevet. Nyhedsbrevet udkommer ca. en gang om måneden, eller når der er godt nyt.

Vi håber, at du vil følge med.

Tryk og tilmeld dig lige her (husk at tjekke dit spamfilter)