KYSTPROJEKTET

Sydsjælland er potentialernes land. I flere år har der været talt om, at det kunne være en god idé at samle kysten fra Stevns til Møns klint og formidle alle de gode oplevelser til gæster og lokale borgere i én samlet fortælling.

I foråret 2020 tændte Business Faxe faklen og samlede et team, der rammesatte den gode idé, og i sensommeren 2020 finansierede Faxe Kommune et forprojekt, som fra august 2020 til maj 2021 beskriver mulighederne for at udvikle kystlandet og baglandet bag i et samlet univers i samarbejde med Vordingborg og Stevns Kommune.

Forprojektet undersøger hvilke projekter og idéer, der allerede er i gang, og hvilke nye initiativer som kunne være med til at gøre området endnu mere attraktivt.

Målet er at styrke oplevelsesøkonien med fokus på bosætning, turisme og erhverv – og også den lokale stolthed og “egnsparathed.” Vi skal blive kongerigets bedste kyststrækning at besøge.

Kystprojektet, som er en arbejdstitel, arbejder loyalt efter de enkelte kommuners udviklingsstrategier i tæt samarbejde med destinationens turismestrategi og efter Udviklingsplan for Sjælland og Øerne. (Link: https://www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/indsatser/udviklingsplan-sjaelland-og-oeerne)

Kystprojektet arbejder også loyalt med de behov og opmærksomhedspunkter, det lokale erhverv og lokalbefolkningen peger ud. Kystprojektet udvikles gæste- og markedsrettet, så det afspejler de verserende trends i samfundet. Det betyder for eksempel, at Kystprojektet i høj grad inddrager FN´s Verdensmål i arbejdet.

Når forprojektet afleveres i foråret 2021, vil de pege på en konkret plan for at realisere et ny indsats, som kan realisere hele kystområdet fra klint til klint som en samlet turimseoplevelse og som “state of the art-projekt” for bæredygtig outdoorturisme i Danmark.

Følg Kystprojektet: