Kommuneplanen for 2021 – 2030 udpeger to områder til produktionsvirksomheder

Faxe Kommune har altid fokus på at forbedre de erhvervsmæssige rammebetingelser og mulighederne for at arbejde tættere på bopælen.

Flere lokale arbejdspladser vil mindske trængslen på vejene, reducere CO2-udslip og give den enkelte borger mere tid til familie og fritid. Derfor skal der altid være attraktive erhvervsgrunde til rådighed i kommunens større byer.

På sit seneste møde vedtog byrådet en overordnet plan for kommunens udvikling. Planen kommer vidt omkring og på erhvervsområdet er der nyheder.

Det nye er, at der udpeges 2 områder til etablering af fremtidige produktionsvirksomheder. Det drejer sig om arealer ved Symbiosen ved motorvejen tæt på Rønnede og ved Faxe Ladeplads Havn.

Symbiosen er kommunens nyeste erhvervsområde. Området giver virksomheder let adgang til motorvejen og er særligt egnet til virksomheder, der baserer sig på tung trafik. Mod nord er det med planen sikret, at der kan ske større udvidelser, når der viser sig et behov.

Erhvervshavnen i Faxe Ladeplads ligger midt i byen. Den er omgivet af boliger og lystbådshavnen. Men det er vigtigt at bevare og satse på erhvervshavnen. Byrådet har derfor udpeget den som det andet område til placering af produktionsvirksomheder.

Med vedtagelsen af kommuneplanen for perioden 2021 – 2030 er det vurderingen, at de ovenstående erhvervsarealer er tilstrækkelige til at sikre erhvervsudvikling og således imødekomme efterspørgslen i planperioden.

(Foto udklip fra Kommuneplanen for 2021 – 2030.)