Invitation til dialog om kulturliv, turisme og detailhandel

Faxe Kommune er turismemæssigt og kulturelt i rivende udvikling, og de seneste år er der kommet store fyrtårne til området, både i vores kommune og i nabokommunerne – og vi ønsker at der skabes en større synergieffekt mellem turisme- og kulturaktører og detailhandelen tilgavn for alle parter – men hvordan?

Byrådsmedlem og kandidat til Kommunalvalg Nellie Bradsted og Livsstilsbutikken Veras Verden inviterer kommunens detailhandlere, kulturliv og turisme- og oplevelsesaktører til dialogkaffe og uformel ideudveksling lørdag d. 25. september kl. 16-17.30 i Veras Verden på Hesede Hovedgård 3, 4690 Haslev.

Vi vil gerne blive klogere på hvad kommunen og politikerne i samarbejde med os som driver virksomhed kan gøre for at understøtte udviklingen af detailhandlen og turismen i Faxe Kommune – vi vil gerne være med til at sætte større fokus på dette område i den kommende kommunalvalgkamp.

Hvordan kan Faxe Kommune gøre det nemmere for detailhandlen, kulturlivet og turismeaktørerne at udnytte det store turismepotentiale som allerede findes i dag, og som i fremtiden kun vil blive større?

Vi har brug for dit bidrag, dine gode ideer og hvad du synes er vigtige prioriteringer som kommunen skal fokusere på for at skabe de perfekte rammer for din virksomhed og dens vækst.

• Hvordan kan Faxe Kommune gøre det nemmere i hverdagen for dig?
• Hvad skal der til for at skabe synergi mellem turisme, kultur og detailhandel?
• Hvordan kan detailhandlen udvikles i Faxe Kommune?

Vi glæder os til en god, konstruktiv og åben dialog som kan danne grobund for fremtidig vækst i et tættere samarbejde mellem kommunen og byrådet på den ene side og private virksomheder og frivillige foreninger på den anden side.

De bedste hilsner
Nellie og Nicolai

Se pdf her 


Veras Verden på Hesede
Hovedgård 3, 4690 Haslev
25. sep 2021
kl 16.00-17.30