Hjælp politiet – Registrér dit kamera

Hjælp politiet – Registrér dit kamera

I politiets kameraregister kan du som virksomhed eller borger registrere, hvor du har etableret eller har brugsret over overvågningskamera(er).

Når politiet efterforsker kriminalitet, kan tv-overvågning være af central betydning for efterforskningen.

Du kan hjælpe politiet ved at registrere dit eller din virksomheds tv-overvågningsudstyr, så vi hurtigt og effektivt kan få overblik over, hvor der er etableret videoovervågning, og hvem vi kan rette henvendelse til, hvis vi har brug for videomateriale fra et kamera i registeret.

Oplysningerne, du angiver, er udelukkende tilgængelige for politiet. Du skal kun registrere kameraer, du selv har etableret, og/eller kameraer, som du selv har brugsret til eller administrerer.


Kameraregisteret gør det muligt for politiet i forbindelse med efterforskning af strafbare forhold hurtigt at danne sig et overblik over, hvor der er etableret overvågningskameraer i de enkelte politikredse, og hvem politiet kan kontakte, hvis de har brug for adgang til videomateriale fra kameraerne.

Registrering af et kamera i registeret fritager dig ikke for ansvaret for at sikre, at tv-overvågningen er lovlig og korrekt opsat. Manglende efterlevelse af reglerne om tv-overvågning kan straffes.

Du kan registrerer dine overvågningskamera her