Generalforsamling 2020 – Kære medlem

Generalforsamling 2020 – Kære medlem

Kære medlemmer

Bestyrelsen har valgt at den berammede generalforsamling fastholdes, henset til det gennemsnitlige antal fremmødte på de seneste års generalforsamlinger.

Generalforsamlingen afholdes i fysiske rammer, der gør det muligt at gennemføre den på forsvarlig vis og efter myndighedernes anbefalinger.

Vi har ingen mulighed for at vide hvor længe den nuværende særlige situation opretholdes, og vælger derfor at gennemføre den planlagte generalforsamling, som vedtægterne foreskriver.

For at mindske smittefare for Corona-virus har bestyrelsen følgende opfordringer:

  1. At du alene giver personligt fremmøde, hvis du har noget der ønskes ført til referat.
  2. Hvis du som medlem har været i områder med særlig risiko for smitte for Corona-virus, eller har været i kontakt med andre der har, vil vi opfordre til, at du ikke deltager.
  3. Har du nedsat immunforsvar eller er du særlig sårbar, beder vi dig på samme vis, at overveje ikke at deltage.

Vi anbefaler at den person, der repræsenterer den enkelte medlemsvirksomhed, ikke falder under de tre overstående punkter.

Business Faxe følger løbende myndighedernes retningslinjer og vil sørge for at der er mulighed for afstand, ingen håndtryk og hånddesinficering.

Tilmeldingsfristen er rykket til den 13. marts kl. 12