Fornyet fokus for Business Faxe

Business Faxe vil fremadrettet i højere grad have fokus på udviklingsprojekter. Vi har derfor nedlagt en erhvervskonsulentstilling og måttet tage afsked med erhvervskonsulent Kurt Skjold. Kurt har gjort det godt, han er både vellidt blandt kolleger og samarbejdspartnere.

Kurt har blandt andet drevet Business Faxes MorgenForum, Bygge- og Anlægsnetværket samt iværksætterindsatsen. Alle tre ting vil selvfølgelig og helt naturligt fortsætte blot faciliteret på anden vis.

Business Faxe har allerede gang i udviklingsprojekter, der blandt andet understøtter det store erhvervspotentiale ved det infrastrukturelle knudepunkt ved motorvejen i Rønnede. Men det helt store fokus, understøttet af yderligere ressourcer fra Faxe Kommune, er udfoldelse af turismepotentialet lokalt. Her har vi allerede med hjælp fra projektleder Anette Maria Syska fået defineret nogle geografiske logikker.

Nu er vi så i fuld gang med at definere opgaven i tæt dialog med aktørerne og erhvervslivet. Indenfor kort tid forventes en plan, at være på plads, så arbejdet kan gå i gang – vi glæder os til at kunne fortælle mere.