Fordelagtige dagpengeregler for selvstændige med egen virksomhed

Fordelagtige dagpengeregler for selvstændige med egen virksomhed

Dagpengereglerne, som trådte i kraft i oktober 2018, har været til gavn for de mange hårdtarbejdende selvstændige i Danmark. Ændringerne har gjort systemet mere fleksibelt og på samme tid gjort op med potentielt subjektive beslutninger fra sagsbehandlere – du kan få hele overblikket over dagpengereglerne for selvstændige i denne artikel!

Disse krav skal opfyldes for at modtage dagpenge

Det er nærliggende at starte med de krav og betingelser, du skal opfylde for at modtage dagpenge.
Et af de fundamentale krav, du skal imødekomme, er at have haft et medlemskab i en a-kasse i minimum et år. Derudover skal du besøge dit lokale jobcenter, hvor du skal registreres som jobsøgende. Dette kan også gøres på Jobnet. Derudover skal du også være parat til at tage imod arbejde, hvilket vil sige, at der ikke må være nogle juridiske hindringer eller lignende, som gør, at du ikke kan være til rådighed for arbejdsmarkedet. Endvidere er der også et opholdskrav for, hvor lang tid du som minimum skal have opholdt dig i Danmark for at komme i betragtning. Dette krav er på minimum 7 ud af de seneste 12 år.

Udover ovenstående betingelser skal du også imødekomme nogle indkomstkrav, som handler om, at du gennem de seneste tre år skal have haft en bestemt indtægt.

Reglerne for at optjene dagpenge

Med de grundlæggende krav på plads kan vi begynde at se nærmere på, hvordan du kan optjene dagpenge, og til en start vender vi tilbage til indkomstkravet:
Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du igennem de seneste tre år have indberettet en indkomst på mindst 233.376 kr. Vær opmærksom på, at du højst må medregne 19.448 kr. pr. måneden. For deltidsforsikrede er beløbet, der skal være indberettet, på 155.580 kr. med et loft på 12.965 kr pr. måned.

Hvis du er selvstændig med egen virksomhed, skal overskuddet fordeles ud på regnskabsmånederne for virksomheden – og det har det ingen betydning, hvornår det pågældende overskud er forekom- met. Du skal altså blot dividere overskuddet med antal regnskabsmåneder.
Indkomstkravet for selvstændige er det samme som hos en fuldtidsforsikret, altså 233.376 kr., men i stedet for en optjeningsperiode på bare tre år, har du i stedet hele fem år. Yderligere skrottes loftet på 19.448 kr. om måneden, hvilket giver mulighed for at medregne et større beløb.

Overblikket over lovændringernes betydning

Som nævnt i starten af artiklen forekom der nogle lovændringer i 2018, som har været til gavn for iværksættere og selvstændige. Du får nogle af de væsentligste her:

A- og B-indkomst plus overskuddet fra din virksomhed
Sådan lyder metoden til, hvordan du nu kan optjene retten til dagpenge. Du behøver derfor ikke at skelne mellem diverse indtægter, da du kan medregne alle disse indkomsttyper – dette er desuden også gældende for dagpengesatsen.

Fra status til aktivitet
Efter lovændringen er det nu dine aktiviteter, som fastsætter, om du er selvstændig eller ej – tidligere var det din status, som definerede dette.

Objektive bestemmelser angående hoved- og bibeskæftigelse
Frem for at det er en subjektiv sagsbehandler, der vurderer definitionen på din hoved- og bibeskæftigelse, er disse nu baseret på nogle objektive bestemmelser. Derfor kan du som selvstændig erhvervsdrivende danne dig et bedre overblik og dermed føle dig mere tryg.

Flere forsøg
Nu har du mulighed for at få dagpenge samtidig med, at du driver egen virksomhed. Der skal blot gå seks måneder, siden du lukkede din forrige virksomhed. Timerne, som bruges på virksomheden, bliver dog fratrukket dine dagpenge, hvilket betyder, at du altså har flere forsøg og kan forbedre idéer eller afprøve nye.

Fordele i en a-kasse du kan nyde godt af
Afslutningsvis har vi selvfølgelig fordelene, som du kan opnå ved et medlemskab i en a-kasse. En åbenlys fordel er dagpengene, hvor du faktisk kan få helt op til 90% af din tidligere indkomst udbetalt i dagpenge. Der er dog et loft på 18.866 kr. om måneden, hvis du er fuldtidsforsikret og 12.577 kr., hvis du er deltidsforsikret.

Artiklen er bl.a. baseret på oplysninger fra samlino