Faxe Turismenetværk redefinerer sin rolle i regi af Business Faxe!

Faxe Turismenetværk redefinerer sin rolle i regi af Business Faxe!

Business Faxe TuristForum

Faxe Turismenetværk redefinerer sin rolle i regi af Business Faxe!

Turisme har stor betydning – både for Danmarks økonomi og for arbejdsmarkedet.

Turisternes penge gavner i store dele af landet – også i vores lokalområde. Mange forskellige erhverv tjener på, at udenlandsk turistvaluta bliver vekslet til danske kroner. Turisternes feriepengene bliver brugt på alt lige fra restauranter, overnatninger, forlystelser, museer og transport til dagligvarer, shopping og meget andet, som gavner vores lokalområde.

Business Faxe er turisterhvervet et kommercielt erhverv på lige fod med alle andre erhverv, hvorfor det ligger indenfor vores virkefelt. Vi hjælper den enkelte virksomhed og understøtter samarbejder og destinationsudvikling, fordi det er det, der er forankret lokalt. Vi er godt hjulpet af, og arbejder tæt sammen med, Visit Sydsjælland Møn (VISM) Der professionelt brander og markedsfører vores landsdel og de enkelte seværdigheder og destinationer.

Derfor bruger vi ressourcer på turismeerhvervet, også fremadrettet, og vil blandt andet drive Business Faxe TuristForum, som et orienterende og koordinerende forum. Business Faxe vil også naturligt bruge dette forum, som en faglig ressourcepulje i arbejdet med turisterhvervets vækst og udvikling.

Business Faxe TuristForum drives af Business Faxe, som et gratis forum, hvor aktiviteter dog efter omstændighederne vil kunne dækkes ved brugerbetaling. Business Faxe TuristForum vil desuden forsøge at afholde en årlig kendskabstur og vil være afsender på Årets Turismepris, der uddeles årligt ved Business Faxes Erhvervsprisuddeling.

Inden for turismeerhvervet er der i høj grad brug for samarbejde og netværk, det er det, der gør turisterne interesserede i området. Desuden smitter succesen af på lokalområdet, både detailhandlen og bosætningen har positiv gavn af et blomstrende turismeerhverv. Har du lyst til at skabe bedre betingelser for din virksomhed, så meld dig ind i Business Faxes TuristForum og lad os sammen sætte fokus på vores området potentiale.

Har du lyst til at være med? Så kontakt Tomas Legarth på tl@businessfaxe.dk eller ring på 51 66 46 64


Faktaboks:

I slutningen af 2019 valgte det forhenværende Faxe Turismenetværk at redefinere sin rolle og nedlægge sig selv, for at genopstå som et turismeforum i regi af Business Faxe under navnet Business Faxe TuristForum. Beslutningen er taget grundet for få interesserede i netværkets aktiviteter, men et tydeligt behov for et orienterende og koordinerende forum, hvor også viden og faglige ressourcer kan trækkes fra.