Faxe kommunes erhvervsliv skal have ordentlige vilkår for brug af mobilitelefoni.

Faxe kommune arbejder ihærdigt på at sikre en bedre dækning med mobiltelefoni i hele kommunen.

Det er derfor glædeligt, at der er nu også skudt en mobilmast op ved landevejen mellem Haslev og Ringsted.  Mobilmasten bliver en væsentlig forbedring for borgerne og erhvervslivet i området.

Mobilmasten står i en lille plantage i Simmendrup. Den kommer til at forbedre erhvervslivets oplevelse af mobilkvaliteten i Førslev og opland.