Faxe Kommunes byråd giver en tidlig julegave til kommunens erhvervsliv

Faxe Kommunes byråd besluttede den 22. december at forlænge kontrakten for samarbejdet med Business Faxe. Det skete i enighed og uden rysten på hånden.

I juni måned 2019 blev den eksisterende samarbejdskontrakt mellem Faxe kommune og Business Faxe indgået. Aftalen skulle løbe i 36 måneder. Der var til kontrakten knyttet en option, hvorefter kontrakten kunne forlænges uændret med yderligere 12 måneder. Og det var præcist, hvad byrådet besluttede sig for 2 dage før juleaften.

Faxe Kommune har inden byrådets beslutning set på, om Business Faxe lever op til de kontraktlige forpligtigelser.

Dette ses at være tilfældet og bekræftes efter kommunens opfattelse af de nuværende samarbejdsstrukturer, initiativer  samt løbende afrapporteringer.

En forlængelse af kontrakten med yderligere 12 måneder giver samtidig mulighed for, at det nye byråd kan igangsætte en grundig proces omkring en revision af Faxe Kommunes Erhvervsstrategi. Dette er nemlig et af flere planlagte, politiske tiltag for 2022.

Billede fra Colourbox