Faxe Kommune fastholder sin placering i DI-måling, men ambitionerne bør være højere

Det er dejligt at Faxe Kommune har formået, i det store hele, at fastholde sin placering i DI´s årlige måling. Der er dog stadig et stort rum for forbedring, hvis vi skal op i den bedre ende på landsplan. Business Faxe vil anbefale, at Faxe Kommune investerer i af forbedre vilkårene for de lokale virksomheder. Det koster, men vil komme mangefold igen.

Tydeligst står det frem, at virksomhedernes dialog med Kommunen og Kommunens information til virksomhederne, trænger til at blive forbedret. Løsningen på dette ligger lige til højrebenet, for det er både beskrevet i Faxe Kommunes egen erhvervsstrategi og man har et godt og konstruktivt set-up med Business Faxe om udmøntningen heraf. Så det kræver bare at der afsættes ressourcer til opgaven.

Alle undersøgelser peger desuden på, at den mest optimale måde at tilgodese virksomhedernes opfattelse af den lokale erhvervsvenlighed på, er at have en effektiv og professionel indgang til Kommunen for virksomhederne. En indgang med indsigt i og forståelse for virksomhedsdrift. I Business Faxe vil vi anbefale, at man lægger Erhvervskontakten ud til os hurtigst muligt.