Faxe Byråds Vision 2030

Faxe Kommunes byråd har netop udarbejdet og godkendt visionen for Kommunens udvikling frem imod 2030.

Visionen viser, hvilken retning Kommunen ønsker at vi udvikler os i under overskrifterne borgere, virksomheder, frivillige/foreninger og bæredygtighed. Det er dejligt at se, at visionen er understøttet af sammenhængende strategier, hvilket også gælder på erhvervsområdet.

Ved at være opsøgende og involverende vil man tiltrække nye iværksætter- og videnstunge virksomheder, ligesom man vil fastholde det eksisterende erhverv. Man vil placere et nyt erhvervsområde i forlængelse af det eksisterende tæt på motorvejen, og man vil gøre opmærksom på Kommunens attraktive muligheder.

Erhvervsservicen skal afspejle virksomhedernes ønsker og behov. Man vil arbejde på at skaffe relevant arbejdskraft, og man vil inddrage virksomhederne i uddannelserne. Specielt vil man fokusere på de uforløste potentialer på turismeområdet, som et af de væsentlige erhverv.

I Business Faxe glæder vi os til samarbejdet med Kommunen og virksomhederne om at udmønte det høje ambitionsniveau.
Business Faxe er helt enig i ambitionerne, vi vil på alle måder understøtte dem og arbejde for at rammevilkårene for udviklingen er til stede.

Læs hele Faxe Kommunes Byrådets Vision 2030 her.