Erhvervslivet kræver akut og langsigtet handling nu

Erhvervslivet kræver akut og langsigtet handling nu

I går den 23. marts sendte Business Faxe en anbefaling til økonomiudvalget og byrådet vedrørende den alvorlige situation som Corona pandemien har sat det lokale erhvervsliv i.

I anbefalingen skriver Business Faxe blandt andet, på vegne af det lokale erhvervsliv og som Faxe Kommunes erhvervsfremmeaktør, at Kommunen træder synligt ind i kampen nu for at vise den handlekraft og det lederskab, der kræves i situationen.

Regeringen har fremlagt hjælpepakker, men en hurtig indsats for at få tiltagene implementeret i praksis, er af afgørende betydning for virkningen og for at afbøde konsekvenserne. Virksomhederne er rådville og flere står i en desperat situation. Der er brug for kommunale initiativer, til at støtte op omkring de forskellige tiltag.

Vi opfordrer derfor økonomiudvalget til at mødes (virtuelt) med repræsentanter fra Business Faxe hurtigst muligt, for at drøfte vores oplæg til en plan for erhvervsindsatsen.

Læs anbefalingen her:

Erhvervsindsats Faxe Kommune – Corona krise

Situation:
En række lokale virksomheder, specielt i nogle brancher, er i overhængende fare for at lukke, som følge af den nuværende situation med Corona pandemien.

Konsekvenserne for samfundsøkonomien generelt og dermed Kommunen er meget alvorlig. Allerede nu er medarbejdere sent hjem uden løn og virkningerne forplantes i andre brancher og samfundet generelt. Alvoren er gået op for regering og folketing og hjælpepakker er på vej. En række kommuner tager selvstændige initiativer, ligesom private og organisationer også støtter op med forskellige tiltag.
En hurtig indsats for at få tiltagene implementeret i praksis, er af afgørende betydning for virkningen og for at afbøde konsekvenserne. Virksomhederne er rådville og flere står i en desperat situation.

Business Faxe foreslår på vegne af det lokale erhvervsliv og som Faxe Kommunes erhvervsfremmeaktør, at Kommunen træder synligt ind i kampen nu for at vise den handlekraft og det lederskab, der kræves i situationen.

Udfordring
Virksomhederne har behov for:
1.Hjælp til at blive bibragt et overblik over konkrete muligheder for støtte og hjælp til den enkelte
2.Hjælp til at tage hurtige og strategiske beslutninger i den nuværende kritiske situation
3.Hjælp til praktisk at søge denne støtte og hjælp

Faxe Kommune har behov for løbende inputs til hvilke initiativer, der kan iværksættes til at afhjælpe og afbøde konsekvenserne af situationen, så den vedtagne erhvervsstrategi stadig kan lykkes.

Eksempelvis:
1.Kommunens egen økonomiske interaktion med det lokale erhvervsliv
2.Projekter specielt rettet imod hotel-, restaurations-og turisterhvervet
3.Projekter specielt rettet imod andre brancher, herunder detailhandlen

Vi håber på en lige så hurtige respons, som krisen kalder på!