Erhvervskontakten er også DIN indgang til Faxe Kommune

Driver du virksomhed i Faxe Kommune, eller påtænker du at gøre det, og har du spørgsmål, der på den ene eller anden måde involverer Kommunen, så er det Erhvervskontakten, du skal hive fat i. Vi guider dig og din virksomhed gennem det kommunale system, lige meget hvilken erhvervsmæssig udfordring du står med.

Det skal være nemt at drive virksomhed lokalt. Derfor har Faxe Kommune indgået en aftale med Business Faxe om at varetage virksomhedernes kontakt ind i Kommunen; vi kalder det Erhvervskontakten – én indgang til Faxe Kommune. Virksomhederne er naturligvis altid velkomne til at kontakte Kommunen direkte, så Erhvervskontakten skal ses som et servicetilbud, der kan lette kontakten til det kommunale system.

Udviklingskonsulent i Business Faxe Anne Marie Skovsgaard har selv 10 års erfaring som ansat i Faxe Kommunes administration og kender derigennem de forskellige forvaltninger og sagsgange. Hun giver flere eksempler på, hvad virksomhederne bruger Erhvervskontakten til:

– Virksomhederne henvender sig bl.a. om standen af de fysiske rammer i erhvervsområderne. Det kan f.eks. være, de er udfordret af adgangsvejene eller mener, skiltningen er mangelfuld. Så er der dem, der har modtaget et brev fra Kommunen og er i tvivl om, hvad det betyder, eller hvordan de skal agere på det. Vi får også opkald fra virksomheder, der ønsker at købe en grund eller leje lokaler og virksomheder, der har en sag liggende i Kommunen og har brug for sparring omkring, hvordan ansøgningsprocessen om f.eks. en byggetilladelse eller en miljøgodkendelse foregår.

Erhvervskontakten formidler kontakten og holder dig ajour

Erhvervskontakten får henvendelser, der er hurtigt besvaret, hvor virksomheden får formidlet kontakten til den rette forvaltning eller kontaktperson og selv går videre med sagen. Andre henvendelser kræver, at Erhvervskontakten indhenter den fornødne information i Kommunen og vender tilbage til virksomheden med et svar. Så er der de henvendelser, der kræver en længere proces, og hvor Erhvervskontakten løbende har kontakt med virksomheden over en længere periode. Om den type henvendelser fortæller Anne Marie:

– Komplekse sager tager bare lang tid at få myndighedsbehandlet, og der kan vi hjælpe virksomheden med, at de ting sagen kræver for at blive behandlet er på plads og holde virksomheden løbende ajour om, hvad status på sagen er.

For at Faxe Kommune kan behandle en sag, skal den være fuldt oplyst, og det giver anledning til risiko for, at en sag ”ligger stille” og afventer materiale fra virksomheden. Anne Marie forklarer:

– Hvis en virksomhed vil søge en tilladelse, og Kommunen f.eks. mangler nogle tegninger fra virksomheden for at kunne behandle ansøgningen, så kan sagen komme til at ”ligge stille”, hvis ikke virksomheden er opmærksom på, at Kommunen afventer at få tilsendt materiale for at kunne komme videre. Det er ikke altid, at man som virksomhed er opmærksom på det, og der kan vi som Erhvervskontakt komme til hjælp.

Vil du i kontakt med Erhvervskontakten, kan du finde kontaktoplysninger her.

Du kan også lade dig inspirere af historierne om Janus Vorm fra RenTrafik i Haslev og tilflytteren Gerard Hansen fra Perozin, der begge har haft glæde af Erhvervskontakten:

Erhvervskontakten – Janus har gang i et større projekt
Erhvervskontakten – Gerard vil bygge en fabrik