Debatindlæg fra Mads Elming, formand for Komitéen for Den Sjællandske Tværforbindelse

Debatindlæg fra Mads Elming, formand for Komitéen for Den Sjællandske Tværforbindelse

Næstved-Rønnede-motorvejen haster

Mange års trafikpolitisk dødvande blev brudt i marts, da regeringen og Dansk Folkeparti indgik aftale om Investeringsplan 2030. Der er mange gode takter i den aftale. Endelig kan vi se frem til færdiggørelse af Kalundborgmotorvejen og motorvej fra Næstved til Rønnede ved Sydmotorvejen.  Begge motorvejsprojekter indgår også i Socialdemokratiets udspil fra januar.

Det er positivt og vigtigt at der er fokus på den trafikale sammenhæng på hele Sjælland. I Region Sjælland står de 17 kommuner og regionen sammen om at prioritere færdiggørelse af Kalundborgmotorvejen, motorvej Næstved – Rønnede og den resterende del af Tværforbindelsen. Den politiske enighed sætter vi pris på i erhvervslivet.

Men der er også malurt i bægeret. Investeringsplan 2030 lægger op til anlægsstart for Næstved – Rønnede i 2024, da vi efter alt at dømme skal helt hen til omkring 2028 før motorvejen er færdig. Det er helt skævt. Der er akut brug for bedre infrastruktur i og omkring Næstved. Og hvad med resterende del af Den Sjællandske Tværforbindelse?

Gedestien mellem Næstved og Rønnede

Det har i dag alvorlige konsekvenser for Næstved, Sjælland og Danmark, at der ikke er en motorvej mellem Næstved og Rønnede. Næstved er med sine 43.000 indbyggere den største by i Danmark, der ikke er koblet direkte op på motorvejsnettet. Næstved og dermed hele den sydlige del af Sjælland er på grund af den ringe infrastruktur ved at blive afskåret fra den vækst, som dansk økonomi oplever i disse år.

Næstved er en pendlerby. 25.709 personer pendler dagligt til og fra Næstved Kommune ifølge Danmarks Statistik. Ifølge økonomi- og indenrigsministeriets nøgletal har der været en stigning i pendlingen til og fra Næstved på hele 20 pct. fra 2007 til 2016. 27,9 pct. af arbejdspladserne i Næstved Kommune var i 2016 besat af arbejdstagere, der var bosat i andre kommuner. Næstved-området indtager en tiltagende rolle som arbejdskraftopland til hovedstadsområdet. Det er således også en begrænsning på vækstmulighederne i København, at transporten til og fra Næstved er så besværlig.

Den primære færdselsåre rute 54 mellem Næstved og ud til motorvejen mod København er ved at sande til i trafik.  Den tosporede landvej bliver i folkemunde kaldt ”gedestien”. Vejdirektoratets VVM-undersøgelse fra 2017 viser en hverdagsdøgnstrafik øst for Holme Olstrup på 18.600 i 2025, men Vejdirektoratets egne tal fra Mastra viser, at hverdagsdøgnstrafikken i 2018 var 18.577. Virkeligheden har allerede indhentet fremskrivninger til 2025. Det rimer ikke på anlægsstart i 2024!

En motorvej er tilmed en god investering. COWI har her i starten af 2019 genberegnet samfundsøkonomien på baggrund af de faktiske trafiktal, og når frem til en intern forrentning på hele 5,3 pct.

Sammenhæng på Sjælland

Næstved – Rønnede er første etape af Den Sjællandske Tværforbindelse fra Næstved over Slagelse til Kalundborg. Tværforbindelsen er vigtig for at skabe et sammenhængende Sjælland og for at udnytte gevinsterne fra den kommende faste Femern-forbindelse fuldt ud. Men den indgår hverken i regeringen og Dansk Folkepartis aftale eller i Socialdemokratiets udspil.

Vi er på Sjælland indforståede med, at sol og vind deles lige og alt ikke kan bygges på én gang. Men det vil være mangel på rettidig omhu ikke at tilvejebringe et aktuelt beslutningsgrundlag for strækningerne Slagelse – Næstved og Slagelse – Kalundborg.

Efter valget

Der mange vigtige infrastrukturprojekter i Danmark. Næstved – Rønnede er et af de mest presserende. Når støvet har lagt sig efter valgkampen håber jeg derfor, at Folketingets partier vil sætte sig sammen og hurtigt blive enige om en ambitiøs infrastrukturplan, der prioriterer Næstved-Rønnede-motorvejen en del tidligere end 2024, og sikrer et aktuelt plangrundlag for hele Den Sjællandske Tværforbindelse.