Endnu et tilbageslag for erhvervslivet

Endnu et tilbageslag for erhvervslivet

Endnu et tilbageslag for det lokale erhvervsliv!

Dette indlæg er skrevet med baggrund i Business Faxes bestyrelses kommentar til den seneste udvikling i sagen om Faxe Kommunes udbud af erhvervsfremmeopgaven. En udvikling, der desværre er præget af manglende fokus på erhvervslivet og vidner om manglende vilje til at prioritere det lokale erhvervslivs vækst og udvikling.

Faxe Kommune vil, ifølge endnu en ny plan, genudbyde erhvervsserviceopgaven og indgå aftale med en kommende aktør, uden mulighed for ordentlig overdragelse. Det betyder at man mister kontinuitet og endnu engang taber momentum i forhold til udviklingen.

Der er i det hele taget tale om en grundlæggende manglende forståelse for, hvordan en privat virksomhed drives, og manglende ordentlighed overfor en loyal samarbejdspartner.

Det lokale erhvervsliv taber muligheder

I 2017 besluttede Kommunen at forny sin erhvervsstrategi inden en ny kontrakt skulle indgås i sommeren 2018.

Den plan blev der ikke eksekveret på, så Kommunen udskød det i 6 måneder, og besluttede samtidig at udbyde opgaven i et EU-udbud. Business Faxe indvilligede loyalt i at fortsætte erhvervsfremmeopgaven frem til sommeren 2019, indtil en evt. ny aktør var fundet.

Det lykkedes desværre heller ikke Kommunen at få lavet et udbud i løbet af efteråret 2018, i stedet kom udbuddet først i januar 2019, og Business Faxe indvilligede endnu engang loyalt i at påtage sig opgaven om erhvervsfremme frem til udgangen af september 2019.

I marts måned besluttede Faxe Kommune imidlertid at annullere udbuddet og har fredag den 12. april offentliggjort et nyt udbud. Forsinkelsen medfører at Kommunen først i juni forventer at kunne indgå aftale med en eventuel ny aktør. Den nye aftale skal træde i kraft den 1. oktober, hvor Business Faxes nuværende forlængede aftale udløber.

Da Kommunen ikke har fundet anledning til at forlænge Business Faxes aftale ud over 30. september, er der ikke afsat tid til at afvikle og færdiggøre erhvervsfremmeprojekter og aftaler med erhvervslivet på en ordentlig måde, ligesom der ikke er mulighed for en proces til at overdrage opgaver til en ny aktør.

Det er mangel på ordentlighed og sætter igen erhvervslivets vilkår i sidste række, til skade for hele den lokale vækst og udvikling.

Understøttelse af det store potentiale

Business Faxe repræsenterer i dag størstedelen af de lokale virksomheder, og er solidt forankret i erhvervslivet med medlemmer, der står stærkt forenet i bestræbelserne om at understøtte vækst og udvikling i hele det lokale erhvervsliv.

Der er åbenlyst store uforløste lokale potentialer for vækst og udvikling, som kan forløses uanfægtet af Kommunens prioriteringer og manglende vilje til investeringer. Der er allerede gang i store private initiativer, og midler til yderligere udviklingsressourcer kan rejses ad flere kanaler.

Business Faxe vil – lige meget om vi vinder udbuddet eller ej – arbejde videre og søge at ekspandere udviklingsaktiviteterne, idet de kommunale ambitioner udtrykt i erhvervsstrategien tydeligvis ikke bakkes op af budgetter, der på nogen måde kan udfolde det store lokale potentiale.

Tags: