En ny stor kampagne skal hjælpe virksomhederne med at finde arbejdskraft

I næste måned rykker alle jobcenterets virksomhedskonsulenter ud og besøger virksomheder med udgangspunkt i rekruttering og uddannelse.
Mindst 200 virksomheder i Faxe kommune får et fysisk besøg med udgangspunkt i de to emner, og mødebookningen er allerede i fuld gang.

Betjeningen af erhvervslivet og beskæftigelsesindsatsen skal styrkes, og derfor er Business Faxe og Jobcenter Faxe sammen gået ind i denne kampagne for at understøtte de lokale virksomheders viden om deres mange muligheder.

Efter et langt forår præget af Corona-nedlukning i store dele af samfundet er efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft igen stærkt stigende, og især to områder er vigtige at kende til, hvis man som virksomhed gerne vil finde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Det ene område er ’rekrutteringskanaler’ og her er JobAg (Arbejdsgivernes jobnet) helt essentiel. På JobAg kan man gratis slå jobs op på jobnet samt anmode om at få matchende CV’er tilsendt på sine jobordre fra jobcenteret. Rekruttering er en central service i jobcenteret, og de står klar til at finde egnede kandidater blandt ledige borgere.

Det andet område er ’uddannelse’. Der er stor mangel på erhvervsuddannede, og netop nu er mulighederne for en økonomisk håndsrækning ekstra stor. Der er nemlig både lempet på kravene for voksenlærlingetilskud samt ekstra tilskud fra AUB (arbejdsgivernes uddannelsesbidrag), året ud.

Derfor er det nu man bør overveje at starte en eller flere lærlinge op.

Hvis du gerne vil have besøg af jobcenteret om disse emner, eller noget andet. er du velkommen til at ringe på 56203510!

Hvis du har erhvervsrelaterede spørgsmål eller emner, som du gerne vil drøfte med en konsulent fra Business Faxe, er du også meget velkommen til at ringe på 56370300 eller sende en mail til info@businessfaxe.dk