En fantastisk ansøgnings spurt

I december 2019 opfordrede LAG Sydsjællands bestyrelse alle der havde et projekt til at ansøge.
Den nuværende LAG programperiode 2014-2020 nærmede sig nemlig sin afslutning, idet de som afslutning kun kunne uddele penge til projekter i første halvår af 2020.

De fortalte også at de havde mange penge til rådighed til uddeling på den korte resterende tid, og da LAG Sydsjællands bestyrelse ikke ønskede at ”brænde inde med penge” opfordrede de alle, der barslede med et projekt, om at søge LAG støtte nu – og ikke udsætte det.

Og pludselig væltede det ind med mange ansøgninger, så de har allerede nu indstillet ikke færre end 17 gode projekter til en samlet støtte på ca. 4,5 mio. kr. her i første halvdel af 2020. Så mange projekter til så mange penge har de aldrig indstillet på så kort tid.
De har stadig lidt penge til rådighed til et par mindre projekter til uddeling på deres sikkert sidste indstillingsmøde primo juni måned.

En ny programperiode starter muligvis allerede i 2021, så nåede man ikke med i slutspurten, så gør klar til at indsende ansøgning i starten af 2021.

Læs mere om LAG midler her.