En ny form for dialogmøderne – “tættere på erhvervslivet”

En ny form for dialogmøderne – “tættere på erhvervslivet”

En evaluering og en forbedring

I snart et år har alle interesserede haft mulighed for, hver den 1. tirsdag i måneden, at møde repræsentanter for Business Faxes bestyrelse og daglige ledelse til en uformel snak om den lokale erhvervsrettede indsats, som Business Faxe varetager på vegne af Faxe Kommune.

Initiativet blev oprindeligt taget fordi Business Faxe gerne ville sikre større åbenhed og transparens omkring vores arbejde og samtidig fremme dialogen og bringe os endnu tættere på det lokale erhvervsliv. Derfor stillede Business Faxes ledelse sig til rådighed uden på forhånd at have fastsat særlige temaer for møderne. Idéen var i høj grad at lade virksomhederne, vores medlemmer og andre interessenter sætte dagsordenen.
Samtidig var initiativet et eksempel på udmøntningen af Business Faxes værdigrundlag bygget på troværdighed, åbenhed og samhørighed.

Efter et halvt år med ordningen har Business Faxe evalueret og vurderet, at det er unødigt begrænsende at disse møder ligger en gang månedligt på et bestemt tidspunkt. I stedet kan man nu blot rette en henvendelse til Business Faxe om sit ærinde og så arrangerer vi et møde.

Én af Business Faxe primære arbejdsopgaver er at mødes med lokale virksomheder med udgangspunkt i deres situation og ønsker. Dialogmøderne er sat i verden af hensyn til de, der har spørgsmål til eller lyst til at tale om generelle tiltag og/eller den overordnet erhvervsrettet indsats og strategi Business Faxe udøver.

Vi værdsætter at tale med jer og lære så meget om de lokale virksomheder som muligt, så tøv ikke med at kontakte os. Både for et traditionelt virksomhedsbesøg, en iværksætterscreening eller en uformel snak om generelle erhvervsservices og erhvervsaktiviteter.