Corona-krisens påvirkning af det lokale erhvervsliv

Massivt og markant signal fra det lokale erhvervsliv

Business Faxe tog i ugen op til Påske initiativ til en undersøgelse af Corona-krisens konsekvenser for det lokale erhvervsliv. Undersøgelsen formål er at sikre den fortsatte vækst og udvikling i lokalområdet.

Svarene kom hurtigt og svarprocenten var høj. Signalet fra det lokale erhvervsliv er markant – der er behov for akut hjælp og langsigtede initiativer for at redde det lokale erhvervsliv og sikrer en fremtidig vækst og udvikling.

En hel del virksomheder har selv eller med hjælp fra erhvervsorganisationerne og andre rådgivere fået søgt forskellige hjælpepakker og -ordninger, men der er et fortsat behov for støtte, rådgivning og vejledning i forhold til at få overblik og søge disse pakker og ordninger. Der er desuden et stort behov for, at yderligere hjælp og initiativer.

Virksomhederne opfordrer desuden Business Faxe og de lokale erhvervsorganisationer til her og nu, at varetage deres interesser overfor beslutningstagerne, specielt Kommunen, rådgive, vejlede, formidle information og overblik samt inspirere til initiativer, der sikrer vækst og udvikling på den anden side af krisen.

Læs hele undersøgelsen her