CØ SMV – Skal du være med?

CØ SMV – Skal du være med?

Kunne du godt tænke dig at blive en mere cirkulær virksomhed, men aner du ikke hvor du skal starte?
Øget Vækst gennem Cirkulære Forretningsmodeller i SMV’er” (CØ SMV) er et projekt der kan gøre din virksomhed grøn!

Projektet har til formål at give den deltagende virksomhed:
  • Mulighed for at fremtidssikre virksomheden ved at udnytte energi og ressourcer mere effektivt og gøre dens produkt grønnere
  • Indsigt i cirkulær økonomi og det forretningsmæssige potentiale, der ligger i at udvikle virksomheden i retning af en cirkulær forretningsmodel
  • En STRATEGI for en mere effektiv anvendelse af energi og ressourcer og en PLAN for udvikling af et cirkulært forretningsspor, udarbejdet af en fagkyndig konsulent og betalt af projektet
  • Mulighed for tilskud til INVESTERINGER, som er nødvendige for at realisere et skifte til en cirkulær forretningsmodel i virksomheden

 To muligheder for tilskud
Du kan som SMV modtage støtte på to forskellige måder:

  • Fase 1: Udvikling af en cirkulær forretningsmodel
  • Fase 2: Implementering af (dele af) en cirkulær forretningsmodel

Projektet er finansieret af EU’s Regionalfondsmidler og er en del af regeringens strategi for cirkulær økonomi (CØ) i Danmark og skal tilskynde virksomheder til at se på deres ressourceanvendelse og give dem indsigt i cirkulær tænkning og de forretningsmæssige potentialer, der ligger i CØ. Det er målet, at de deltagende virksomheder i samarbejde med en fag- og branchekyndig konsulent udarbejder en grøn forretningsmodel og en plan for, hvordan den skal realiseres.

Skal du nå at være med på det næste hold i CØ SMV-projektet?

Som deltager i CØ SMV kan du sikre din virksomhed til en fremtid med øget fokus på klimaproblematikker og cirkulær økonomi. Her er fokus nemlig på at udvikle en cirkulær forretningsmodel, der kan kickstarte din virksomheds arbejde mod en grønnere forretning og dermed gøre jer attraktiv for samarbejdspartnere, kunder og andre interessenter. Her får du penge til at betale for den konsulenthjælp, vi skaffer din virksomhed med henblik på at skabe den grønne og cirkulære forretningsmodel, der passer til netop din virksomhed.

Investeringstilskuddet i CØ SMV – også kendt som Fase 2 – er din virksomheds mulighed for at investere i materiel eller knowhow, der kan give jer det rygstød, I mangler i den grønne omstilling. Ansøgning om dette forudsætter dog, at din virksomhed allerede har deltaget i fase 1 af CØ SMV eller tilsvarende projekt, som har givet jer en godkendt grøn eller cirkulær forretningsplan.

Fristen for begge dele er d. 22. november 2019!

Du kan læse mere om CØ SMV-projektet herunder og er som altid velkommen til at kontakte vores projektledere, hvis du har spørgsmål. Du finder deres kontaktoplysninger og yderligere oplysninger om projektet på dette link.

22 virksomheder har fået indtil videre udviklet en cirkulær forretningsmodel. Du kan her læse bud på hvordan man kan begynde rejsen mod en mere cirkulær virksomhed. Du kan læse alle de andre cases samt se videoer fra flere deltagere her.