Business Faxe udvikler sig fortsat

Business Faxe udvikler sig fortsat

Indlægget her er et lille indblik i Business Faxes fremtidsplaner.

Det er lykkedes Business Faxe på godt og vel ét år at genopbygge det forretningsmæssige fundament og genskabe tilliden i det lokale erhvervsliv. Blandt andet har Dansk Erhvervsfremmes seneste Erhvervsklimaundersøgelse 2018 vist, at Business Faxe nu vurderes positivt på blandt andet professionalisme, tillid og image.

Business Faxe stræber hele tiden efter at udvikle sig, for at kunne inspirere til og understøtte vækst og udvikling lokalt med endnu mere effekt.

Bestyrelsen har besluttet at Business Faxe skal fokusere på funding og finansiering af strategiske udviklingsprojekter. Derudover vil Business Faxe udvikle sine indtægtsgivende aktiviteter, således at udførelsen af den basale erhvervsservice for Faxe Kommune fremadrettet kun er et supplement og en synergi i forhold til de aktiviteter, der drives for vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv.

I processen med at udvikle udbuddet af rådgivnings- og serviceydelser, involverede erhvervsdirektør Tomas Legarth de lokale virksomheder i planerne på seneste samling i Business Faxe MorgenForum. Formålet var at få umiddelbare reaktioner og input til den videre proces.

Der var en meget positiv holdning til dette skridt for videreudvikling af organisationen til gavn for det lokale erhvervsliv. Det blev klart tilkendegivet, at de nuværende grundydelser bibringer en samhørighed, der skal fastholdes, men at der i høj grad både er plads til, og brug for, betalbare ydelser og services, der kan hjælpe den enkelte virksomhed i sin vækst og udvikling.

Følg med her og hold dig opdateret…

Tags: