Budget for Faxe Kommune 2020-2023

Budget for Faxe Kommune 2020-2023

Den 31. oktober blev der holdt byrådsmøde. På dagsorden var der blandt andet behandling af budget 2020-2023. Et budget der har været længe undervejs, grundet folketingsvalget i juni, som medførte at aftaleindgåelsen i år var væsentligt forsinket.

Vi har kigget på det nye budget med erhvervsbrillerne på og vil kort dykke ned i hvad budgettet for de næste tre år har af betydning for det lokale erhvervsliv.

Der er flere gode nyheder for erhvervslivet. Især to er meget opløftende. Den første er, at byrådet har valgt at afsætte 32 millioner til byggemodning. De 32 millioner bliver fordelt mellem Eco Valley, hvor der er afsat 12 millioner til forsat byggemodning og 20 millioner til generel byggemodning for boliger og erhverv. En plan der er skal være med til at tiltrække både virksomheder og private til området.

Dernæst er der afsat 9 millioner, fordelt på tre år, i en infrastrukturpulje. Puljen skal bruges til at forbedre og udvikle kommunens infrastruktur, hvilket indebære både transport, digital kommunikation, fiberudlægninger med mere.

Der er desuden afsat penge til et konkret vejprojekt i Haslev, nemlig en forlængelse af Gisselfeldvej fra Ny Ulsevej til Køgevej i Haslev. Det vil blandt andet betyde tre nye rundkørsler. Noget som generelt burde være med til at øge trafiksikkerheden og formindske den gængse trængsel.

Vi glæder os over at budgettet nu endeligt er på plads og at arbejdet kan begynde. Ligesom vi glæder os over at kunne se væsentlige elementer fra erhvervsstrategien i budgettet.