Nyt aktivitetsprojekt skal styrke lokal selvbevidsthed og samhørighed

Nyt aktivitetsprojekt skal styrke lokal selvbevidsthed og samhørighed

I en hverdag hvor Corona fylder hele vores nyhedsfeed, kan det næsten være en lettelse at læse om noget positivt. For at få skabt aktivitet og sammenhængskraft i lokalsamfundene til glæde for både beboere, turister og de handlende, har Faxe Handelsråd gennem Business Faxe, taget initiativ til et nytænkende og spændende projekt.

Projektet fokuserer i første omgang på de 4 byer (Haslev, Faxe, Karise og Faxe Ladeplads) og Faxe Kommune har bevilliget midler til projektledelsen i Haslev, som i 2020 fejre 150-års jubilæum. Erhvervsdrivende og foreninger har doneret aktivitetsmidler og alle lægger frivilligt arbejde til. Skal der tales lidt Corona alligevel, så er det håbet, at Faxe Kommune vil bevillige yderligere midler til projektledelse og aktiviteter i de tre andre byer.

”Vi er utrolig begejstrede for dette projekt, da det understøtter alle de rigtige elementer når det kommer til detailhandel og bosætning. Udover at være et spændende projekt, så har det også mulighed for virkelig at skabe værdi for lokalsamfundet og forbedre samarbejdet på tværs af kommunen” fortæller Tomas Legarth

Vi skal styrke lokal selvbevidsthed og samhørighed

Projektet hovedformål er at understøtte udviklingen af de mange lokale potentialer. Projektet drives efter en BID-model, der sikre involvering af de lokale erhvervsdrivende, foreninger, institutioner, ildsjæle, pressen, de frivillige og Kommunen.

”Vi vil gerne skabe inspiration og samarbejde på tværs af de enkelte bysamfund. Der er erfaring for at BID-projekter i processen kan skabe et stærkere og stærkere fællesskab, herunder lyst til involvering og dialog om lokalområdets udvikling og det håber vi også meget på er tilfældet for vores projekt. Men

ultimativt er det borgerne der vil nyde godt af udviklingen, det styrkede fællesskab og den forbedrede lokale identitet” Udtaler Ib Elberg, formand for Faxe Handelsråd.

I første omgang starter projektet i Haslev, men det er planen at hvis det går godt, vil der sættes projekter i søen i de tre andre byer også. Der er allerede sat gang i hjulene, skaffet økonomi og ansat en projektleder. Succesen består nemlig i det brede samarbejde og de lokalforankrede delprojekter som giver mening og værdi for borgerne.

Vi glæder os til at kunne fortælle endnu mere og ikke mindst se projekterne udfolde sig i praksis.


BID (Business Improvement Districts) er et privat-offentlig samarbejde, hvor alle parter byder aktivt ind. Det kræver engagement, vilje og ressourcer. Der arbejdes med mange forskellige ting i hvert BID. Det kan være byudvikling, midtbystrategier, små og store aktiviteter, større investeringer, simple og effektive investeringer, samarbejde, netværk, kriminalitetsforebyggelse, tekniske løsninger, fælles idéer og realisering af dem.

For en kommune betyder det en fleksibel model til at skabe resultater på kort og lang bane sammen med erhvervsliv og borgere i et lokalområde. Erhvervslivet, kommunen og borgerne er med til at træffe beslutninger og fører samtidig beslutningerne ud i livet.

Betydning for erhvervslivet og lokalområdet

For erhvervslivet og borgerne betyder det en direkte og åben dialog med kommunen om, hvad der er vigtigt og ønskes prioriteret i netop deres lokalområde. I samarbejdet vægtes en ligeværdig dialog med plads til de forskellige styrker, viden og netværk, som hver repræsentant har med sig ind i samarbejdet.