På denne virtuelle workshop for ejerledere bliver du introduceret til, hvordan du tilrettelægger din produktudvikling systematisk – og får bedre kontrol over heldet som afgørende faktor for succes eller fiasko for dit produkt.

Mangler du held i din produktudvikling, så deltag i denne virtuelle workshop og få inspiration, viden og konkrete værktøjer til, hvordan du kan øge heldet i din udviklingsproces.

Vi tager udgangspunkt i Design Thinking-tilgangen og giver dig nogle metoder til at identificere det rigtige problem, før du går i løsnings-mode.

Program

13:00 Check-in, teknik og velkomst

13:05 Inspirationsoplæg: Fighterånd og systematik

Mikkel Kessler, professionel bokser, iværksætter og foredragsholder

Mikkel Kessler er en de bedste inden for sit felt – faktisk er han kåret som verdens bedste bokser inden for sin vægtklasse hele fem gange. Mikkel Kessler tager i sit oplæg afsæt i tre væsentlige elementer, der for ham er afgørende for at komme succesfuldt i mål, nemlig den optimale forberedelse, præstation og ikke mindst den efterfølgende hvile. Elementerne er tæt sammenlignelige med den proces der skal til for at udvikle succesfulde produkter. Mikkel kommer også omkring, hvilke forstyrrende elementer der undervejs kan stå i vejen for målet, hvis forstyrrelserne ikke håndteres rigtigt.

13:45 Virksomhedscase: DSB Digital Labs

Jacob Saugman, Head of Innovation Execution, DSB Digital Labs

Jacob har de seneste 15 år arbejdet med digital udvikling og innovation. Som Head of Digital Labs – Innovation exploration & execution hos DSB har han oplevet både udfordringer og succeser i forhold til, hvordan innovation kan og ikke kan fungere i en organisation, hvilket han vil fortælle om på dagens workshop. Han vil give sine bud på, hvordan du rent praktisk kan arbejde innovativt og komme med eksempler og cases. Derudover vil Jacob dele nogle af sine erfaringer med at være en leder i et innovativt miljø.

14:15 Kort pause

14:20 Fagligt oplæg om din virksomheds værdiskabelse

Rune Skovsø Møller, seniorkonsulent, Teknologisk Institut

Rune er uddannet designingeniør og har gennem sit arbejdsliv deltaget i og faciliteret utallige produktudviklingsprocesser. I sit udviklingsarbejde vender han altid tilbage til ”Jobs to be Done”-teorien”, der er skabt af den berømte professor Clayton Christensen, som han vil introducere dig til i dette indlæg. Du kan bruge teorien til at kortlægge, hvilken værdi din virksomhed i virkeligheden skaber – ligesom den kan hjælpe dig med at afdække, hvorfor nogle produkter har succes, imens andre fejler.

14:45 Workshop: Sådan identificerer du det rigtige problem

På workshoppen finder du ud af, hvilken problemstilling eller udfordring dit produkt, service eller proces i virkeligheden løser – så du ved hvilket ”job” du skal løse for dine kunder i fremtiden. Vi bruger ”Jobs to be Done”-teorien til at afdække, hvilke problemstillinger dine kunder har – og om dit produkt eller service løser det rigtige problem.

15:30 Opsamling og vidensdeling
Opsamling på læring og udbytte af workshoppen.

15:45 Erhvervshusenes værditilbud

Helena Carlsen, projektleder, Erhvervshus Sjælland

Erhvervshusene kan tilbyde din virksomhed et tilpasset rådgivningsforløb og sparring gennem smv PRO-programmet. Helena vil kort fortælle om disse muligheder og hvordan din virksomhed kan få del i dem.

Workshoppen faciliteres af Teknologisk Institut.

Kursusstart 22-06-2021

13.00 – 16.00

Webinarkurus

Gratis

Tilmelding her

Kurset bliver afholdt af Erhvervshuset