Dette er den fjerde virtuelle workshop for ejerledere i en række på syv. Du får konkrete råd, erfaringer og indsigter fra eksperter og virksomheder, der har formået at knække koden til, hvordan du tjener penge på bæredygtighed – blandt andet ved hjælp af de 17 Verdensmål.

På denne 3 timers virtuelle workshop vil vi klæde dig på til at påbegynde eller fortsætte arbejdet med bæredygtige tiltag i din forretning gennem spændende cases og konkrete tips og tricks fra eksperter på området.

Workshoppen tager blandt andet afsæt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene er en omfattende og ambitiøs dagsorden, der har til hensigt at forandre verden i en social, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig og mere retfærdig retning. De 17 Verdensmål repræsenterer en historisk mulighed for virksomheder som din – en mulighed for at understøtte en global bæredygtig udvikling samtidig med, at du styrker din omsætning.

Vi giver dig en grundig intro og enkle metoder til dit eget arbejde med at skabe en mere bæredygtig virksomhed med udgangspunkt i de 17 Verdensmål.

Program

09:00 Check-in, teknik og velkomst

09:05 Inspirationsoplæg: Bæredygtig business

Steffen Max Høgh, iværksætter og CSR-direktør i Holmris B8

Steffen startede 3R Kontor i 2014 med fokus på samspillet mellem trivsel, bæredygtighed og profit. I 2017 solgte han virksomheden til møbelforhandleren HOLMRIS B8, hvor han i dag er CSR-direktør. Steffen har de seneste 10 år arbejdet målrettet med bæredygtighed i de virksomheder, han har været en del af. Han giver dig sine råd til, hvordan du kan tjene penge på bæredygtighed med udgangspunkt i erfaringer fra sit eget arbejdsliv og fra de personer, der har gæstet hans podcast ‘Bæredygtig Business’.

10:00 Fagligt oplæg om de 17 Verdensmål

Lene Grønning, centerchef, Teknologisk Institut

Lene er chef i Center for Bæredygtig Idéudvikling på Teknologisk Institut i Taastrup. Hun bliver i mange sammenhænge brugt som ekspert, rådgiver og facilitator på workshops med særlig kompetence indenfor Innovation og Verdensmål. Lene vil give dig overblik og indblik i FN’s 17 Verdensmål i en dansk kontekst – samt værktøjer til at du kan begynde en proces med at bruge verdensmålene aktivt til udvikling og salg.

10:25 Kort pause

10:30 Virksomhedscase: SKOV A/S

Leo Østergaard, adm. direktør, SKOV A/S

SKOV A/S udvikler, producerer og leverer ventilations- og farm management-løsninger til landbruget i mere end 80 lande. Bæredygtighed er et vigtigt tema for SKOV og mange af deres kunder – og kunders kunder, det vil sige forbrugerne. SKOV har ikke tidligere arbejdet struktureret med bæredygtighed, men tog i efteråret hul på at få igangsat arbejdet med de 17 Verdensmål. I sit oplæg vil Leo give dig indsigt i SKOVs tilgang til arbejdet, inddragelse af virksomhedens medarbejdere, samt hvad de har opnået ca. et halvt år efter, at bæredygtighedsarbejdet begyndte.

11:00 Workshop: Klar, parat, start – intro og metoder til eget arbejde

Opgave – hvilke verdensmål er mest relevante for os? Hvad gør vi i dag?

Underspørgsmål:

  • Hvordan kan FN’s Verdensmål understøtte en virksomheds strategier og mål?
  • Opgave – hvordan kan Verdensmålene understøtte vores strategi og mål?
  • Hvordan kan en virksomhed konkret arbejde med Verdensmålene?
  • Opgave – hvordan vil vi arbejde konkret med målene?
  • Opsamling og konklusioner for den videre indsats

11:50 Opsamling og vidensdeling
Opsamling på læring og udbytte af workshoppen.

11:55 Erhvervshusenes værditilbud

Helena Carlsen, projektleder, Erhvervshus Sjælland

Erhvervshusene kan tilbyde din virksomhed et tilpasset rådgivningsforløb og sparring gennem smv PRO-programmet. Helena vil kort fortælle om disse muligheder og hvordan din virksomhed kan få del i dem.

Workshoppen faciliteres af Teknologisk Institut.

Kursusstart 01-06-2021

09.00 – 12.00

Webinarkurus

Gratis

Tilmelding her

Kurset bliver afholdt af Erhvervshuset