Moms ved handel over landegrænserne

Den 9. november kan du blive meget klogere på momsreglerne!

Momsreglerne ved handel med udlandet er komplekse og giver ofte anledning til misforståelser.
På dette seminar gennemgås de væsentligste regler for handel med varer og ydelser, og der gives eksempler/cases på brugen af reglerne og de afledte administrative krav mv.

Indhold:

 • Generelt, herunder sondring mellem varehandel og handel med tjenesteydelser
 • Varehandel
  • Handel med tredjelande
  • EU-handel
  • Trekanthandel
  • Udvalgte cases
 • Installation og montering
  • Særlige regler, når der udføres montagearbejder mv. i andre lande
 • Handel med tjenesteydelser
  • Hovedregel
  • Undtagelser
  • Elektroniske ydelser til private (MOSS)
 • Handel med private
  • Grænsehandel/fjernsalg
  • Salg af tjenesteydelser
 • Tilbagesøgning af moms
 • Afrunding, herunder orientering om kommende ændringer mv.

Seminaret er relevant for økonomi- , salgs- og indkøbsmedarbejdere i virksomheder der handler med udlandet – både eksport og import.

Opglægsholder:

Det er lykkedes at få en af Danmarks største kapaciteter – hvis ikke den største – indenfor moms, nemlig Søren Engers Pedersen

Søren Engers Pedersen er momsrådgiver for en lang række af landets største virksomheder, han underviser i bl.a. revisororganisationerne FSR og FDR og er forfatter til bl.a. Momsmanualen, Afgiftsmanualen, EU-momsmanualen samt lærebøgerne Moms 1-4.

 09-11-2018

 13.00 – 17.00

Østdansk Landboforening
Center Allé 6
4683 Rønnede

 Det koster kr. 800,00 + moms (Tilmelding er bindende)

 Tilmelding senest den 06.november kl. 12 via mail til Birgitte H. Petersen på birgitte@bhpconsult.dk
(Tilmelding er bindende)

Arrangementet er arrangeret af foreningen Talknuserne