Generalforsamling 2020

Alle medlemmer er inviteret til ordinær generalforsamling den 28. maj 2020

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Business Faxe Copenhagen torsdag den 28. maj 2020 kl. 17:00.

På grund af situationen med Covid-19 afholder vi årets generalforsamling online. I praksis betyder det at du blot skal trykke på et tilsendt link for at deltage.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen.

For at kunne deltage i generalforsamlingen skal kontingentopkrævning være indbetalt rettidigt.

Af hensyn til virtuel gennemførelse skal tilmelding til generalforsamlingen ske på nedenstående link eller via mail info@businessfaxe.dk senest den 27. maj 2020.


Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Erhvervsdirektørens beretning
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  5. Orientering om budget og fastsættelse af kontingent – Se vedhæftede 
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – På genvalg for en 2 årig periode er: Sten Corfix Jensen, Gregers Münter og Louise Würtz
  7. Valg af 2 suppleanter – På genvalg for en 1 årig periode er: Ivan Reedtz-Thott og Leif Petersen
  8. Valg af revisionsfirma
  9. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer alle sammen!

Se årsregnskab her 
Se komprimeret årsregnskab her 
Se årsrapport her

28-05-2020

17.00 – 19.00

Det Gamle Rådhus – Online

 Generalforsamlingen er for alle medlemmer af Business Faxe og gratis at deltage i.

Tryk på dette link for at deltage.

Tilmelding senest den 27.maj 2020 via formularen nedenfor.

Tilmeldinger er lukket til denne event.