Etableringsmøde i Faxe Turismenetværk

Nyt netværk skal styrke lokal turisme og være et supplement til VisitSydsjælland-Møn.

Business Faxe og den afgående bestyrelse fra Faxe Turistforening har indledt et samarbejde om et nyt turismenetværk.

Den 10. april afholder Faxe Turismenetværk etableringsmøde, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage.

Hent din invitation og program
Læs mere om Faxe Turismenetværk
Læs pressemeddelelse udsendt i forbindelse med underskrivelsen at samarbejdsaftalen

Materiale fra oplægsholdere

 10-04-2018

 16.00 – 20.00

Business Faxe
Industrivej 2
4683 Rønnede

 Etableringsmødet er offentligt tilgængeligt og gratis for alle

 Tilmelding senest den 3. april per mail til udviklingskonsulent Anne Marie Skovsgaard: ams@businessfaxe.dk