Her en den mest efterspurgte af alle hjælpe-pakkerne!

ELEVER, PRAKTIKANTER, LÆRLINGE – HVORDAN, HVORFOR, HVORNÅR?

Hvis du er EJERLEDEREN DER HAR ELEVER, PRAKTIKANTER ELLER LÆRLINGE – ELLER OVERVEJER AT FÅ DET! bør du læse videre – det her er til dig!

Vi skal have de unge mennesker ud og prøve at være i en rigtig virksomhed.
Og vi skal have de rigtige virksomheder til at interessere sig for de unge mennesker.

Vi udvider derfor Bygge- og Anlægsnetværkets månedsmøde den 30. juni med en time – og inviterer alle ejerledere fra bygge- og anlægsbrancherne gratis med dette møde, bortset fra forplejningen, som koster kr. 125,- excl. moms.

Sæt kryds i kalenderen onsdag den 30. juni, kl. 17 – 20!
Tilmeld dig til mødeleder Kurt Skjold, ks@businessfaxe.dk

Mødets forskellige indlæg er sammensat med henblik på at supplere hinanden og give deltagerne en relevant grundviden og et fintmasket sikkerhedsnet, som samlet set udgør den omtalte hjælpepakke.

Her er et pluk fra listen over indlægsholdere;

 • Synnøve Klitgård, DI/Dansk Byggeri à
  Lærlinge-indsatsen i regionalt og lokalt regi
 • Ole Hilden, Playmaker i Faxe Kommune à
  Hvilke værktøjer kan vi tilbyde ejerledere, der skal have de med unge mennesker at gøre?
  Hvor finder ejerlederen hjælp og støtte, når tingene ikke duer?
  Skole/Virksomhedssamarbejdet – et vigtigt første skridt
 • Faglærer fra aktuel fagskole à
  Hvad er op og ned i de forskellige historier og myter om det at have de unge i virksomheden?
  Hvordan kan samarbejdet fortsætte – også efter fagskolen?
  Hvad skal virksomhederne endelig IKKE gøre?
 • Louise Würtz, Würtz A/S à
  Erfaringer fra brolæggerlivet med mange lærlinge – hvad er op og ned, Ok eller ’No-Go!’?
  Hvor har vi hentet hjælp?
Programmet:

Kl. 17:00 – 17:05                        Velkomst + præsentation af indlægsholdere v/Kurt Skjold

Kl. 17:05 – 17:20                         Deltagerne præsenterer sig og eventuelle erfaringer med elever/praktikanter/lærlinge

Kl. 17:20 – 18:20                         1. del af programmet v/Synnøve Klitgård, Ole Hilden, Louise Würtz, faglærer

Kl. 18.20 – 19:00                        Smørrebrød, kaffe, vand og udendørs rygning

Kl. 19:00 – 19:45                        2. del af programmet v/Synnøve Klitgård, Ole Hilden, Louise Würtz, faglærer

Kl. 19:45 – 20:00                       Opsummering v/Kurt Skjold

Hvad fik I ud af det, hvad skal vi tage med på et kommende møde?
Tak for i aften!


Kære Håndværker! Du har sikkert travlt?

Men har du for travlt til at bruge 2 timer sammen med gode kolleger til deres månedlige netværksmøde?

Dine kollegaer i branchen har etableret et Bygge- og Anlægsnetværk, hvor de bruger et par timer hver måned sammen med andre ejerledere i B&A-brancherne.
Her danner og udbygger de faglige og sociale relationer, udveksler erhvervserfaringer og gode råd med hinanden – og hører af og til et relevant indlæg.

Måske skulle du overveje at blive klogere på din branche? På din udvikling, muligheder og udfordringer.


Hvis du synes det lyder interessant, så er nysgerrige håndværkere faktisk velkomne på det næste møde.

Kontakt Kurt Skjold fra Business Faxe, som kan fortælle dig endnu mere på ks@businessfaxe.dk eller 61379423.

Hvad venter du på?

30-06-2020

17.00 – 20.00

Pris: 125 kr.

Det Gamle Rådhus
Industrivej 2
4683 Rønnede

Tilmelding til ks@businessfaxe.dk