Business Faxe MorgenForum

Business Faxe MorgenForum er et uformelt forum for deling og opdatering af både lokal og generel viden om forhold med relevans for den del af kommunens erhvervsliv, der er medlemmer af Business Faxe.

Møderne giver plads til både almindelig medlemsdialog og til diverse oplæg, indlæg, foredrag og temaer, der understøtter erhvervslivets drift, udvikling og vækst.

Mødestruktur

Møderne bliver afholdt på skift hos de forskellige medlemsvirksomheder og altid fra kl. 07:00 til 08:30 den første tirsdag i måneden – undtaget januar, juli og august.

Værtsvirksomhederne sørger for morgenforplejning og lægger normalt også lokaler til møderne – og i form af ’Værtens kvarter’ får værtsvirksomheden mulighed for at fortælle om virksomheden, markedet eller anden aktuel information. Det er tanken, at hvert møde også kan indeholde et aktuelt indlæg, som deltagerne aktivt kan kommentere, drøfte eller stille spørgsmål til.

Facilitator

Business Faxes repræsentant på morgenmøderne er erhvervskonsulent Kurt Skjold, som har erfaringer fra sit mangeårige virke som merkantil direktør på Dagbladet Børsen og siden 2004 som selvstændig erhvervsdrivende.

Kurt modtager gerne forslag til emner, som du gerne vil have drøftet eller foredraget på møderne, ligesom Kurt også aftaler de nærmere detaljer med værtsvirksomhederne.

Send en mail til ks@businessfaxe.dk, eller få en dialog med Kurt på 61379423, hvis du har lyst til at få mange gæster!

Læs mere og tilmeld dig næste møde her

Kontakt os

Kurt Skjold

Erhvervskonsulent

+45 61 37 94 23
ks@businessfaxe.dk